Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskningsnyheter

Nyhetsarkiv

gul skunkkalla

I Botaniska trädgården har det för länge sedan planterats ut växter som utvecklats till invasiva arter. När detta händer tar vi ansvar för att eliminera dem, och på så sätt även utveckla kunskap kring hur detta kan genomföras, för att sedan kunna sprida kunskapen vidare. Vi följer EU-förordningen om invasiva arter och samarbetar med Naturvårdverket och Länsstyrelsen Västra Götaland i detta arbete.

Orkidé från Ecuador

Läs resereportaget om Botaniskas trädgårdsmästare Åsa Kullin och hennes resa till orkidékonferensen i Ecuador där hon även får se orkidéerna i sin naturliga miljö.

beskärning

Forskningsprojekt i Botaniskas Arboretum ska svara på frågan om hur stadens grönska påverkar halten av luftföroreningar i stadsmiljö.

vy från östra Ryssland

Under sommaren förra året åkte Botaniskas Intendent, Henrik Sjöman, på expedition till Japan och östra Ryssland.

dionysia

Marika Irvine och Magnus Lidén från Göteborgs botaniska trädgård åkte i april 2018 till Zagrosbergen i Iran för att samla växtmaterial.

Amazonas

Många av de djur och växter som nu finns på den Amerikanska kontinenten kan spåras tillbaka till Amazonas regnskog. Det visar en ny forskningsstudie där professor Alexandre Antonelli, intendent i Botaniska trädgården i Göteborg, är huvudförfattare.

entrépartiet botaniska

Var finns näsduksträdet? Hur många arter av alpros finns i Botaniska? Nu kan du leta upp olika arter direkt via Garden Explorer.

Forskare i Anderna

Vetenskapens värld sände 12 mars ett inslag där bland annat Botaniskas intendent Alexandre Antonelli medverkade.

trädens betydelse för staden

Trots grönskans betydelse för hälsa och miljö har förtätningen av svenska städer under de senaste decennierna lett till att grönskan minskat i våra städer. En grupp forskare har därför, tillsammans med tjänstemän och praktiker, tagit fram en ny metod för hur ekosystemtjänster från stadens grönområden kan bedömas och värderas.

Alexandre Antonelli

Alexandre Antonelli, vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården och professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet har just inlett sju månaders tillvaro som gästprofessor på Harvard i USA.

Vid årsskiftet startas en centrumbildning, Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier.

Botaniskas vetenskapliga intendent Alexandre Antonelli har utsetts till en av Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för strategisk forskning. Programmet Framtidens Forskningsledare från Stiftelsen för strategisk forskning är riktat till svenska eller utländska unga forskare, som bedriver forskning på högsta internationella nivå.

Måndagen den 12 september 2016 planterades ett åttiotal små plantor av den sällsynta växten martorn, även kallad kostertistel, ut på Vrångö. Utplanteringen är en del i ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Botaniska kring bevarandet av svenska utrotningshotade växter.

Jenny Klingberg, miljöforskningsinformatör i Botaniska och forskare vid Göteborgs universitet, har fått ta emot ett stipendium på 85 000 kr från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Stipendiet fick hon för sin forskning om ekosystemtjänster från stadens träd.

Den biologiska mångfalden på jorden minskar, och en stor anledning är det allt varmare klimatet. Men alla arter är inte lika känsliga. Alexandre Antonelli, vetenskaplig intendent vid Botaniska trädgården och professor i systematik och biodiversitet vid Göteborgs universitet, kartlägger vinnare och förlorare vid tidigare klimatförändringar. Det ska ge ledtrådar till vilka arter som bäst behöver skydd i dag.

Alexandre Antonelli, vetenskaplig intendent vid Botaniska trädgården och professor i systematik och biodiversitet vid Göteborgs universitet, är en av åtta framstående unga forskare som har valts in i Sveriges unga akademi.

Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent i Botaniska och forskare vid Sveriges lantbruksuniveristet (SLU) i Alnarp har nyligen fått $10 000 från ISA (International Society of Arboriculture) för att undersöka vilka träd som har den högsta kapaciteten att bidra till att göra utomhusklimatet behagligt i staden och var i den byggda miljön träden gör som mest nytta.

Botaniska trädgårdens vetenskaplige intendent Alexandre Antonelli har fått 4 miljoner i forskningsbidrag från Vetenskapsrådet för projektet "Biologisk mångfald: Bortom det taxonomiska hindret". Antonelli är också professor vid institutionen för biologi och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet och har tidigare fått flera stora forskningsanslag.

Under hösten 2015 har vi välkomnat två nyanställda vetenskapliga intendenter till Botaniska, Åsa Krüger och Henrik Sjöman.


Senast uppdaterad: 2019-05-09 08:17