Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Butiken är stängd 11 oktober. Tung trafik på huvudvägen pga byggarbeten vardagar 07 - 16, vägen vid gula huset svårframkomlig 27 sept 11-15.30. Välj vägen ovanför Spegeldammen mot Örtagården. Denna sträcka är tyvärr inte tillgänglighetsanpassad. Växthusen är stängda. Aktuell info ang. Covid19

Utomhuspedagogik

I Botaniska trädgården är lärandet en viktig del. Hit kommer barn i alla åldrar för att lära om naturen.

Gå ut för att lära in

Botaniska presenterar på 3 minuter sin utomhuspedagogik för att inspirera fler att lära sig ute i naturen.

Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik?

Den spontana leken utomhus har minskat, liksom kontakten med naturen. Idag är många barn fysiskt inaktiva och mår psykiskt dåligt. Kan utomhuspedagogik hjälper till att vända trenden?

Forskningsöversikt

I samarbete med Folkhälsokommitténs sekretariat i Västra Götalandsregionen har vi publicerat en forskningsöversikt om utomhuspedagogik och barns hälsa. Forskningen visar att utomhuspedagogik kan förbättra både den fysiska och psykiska hälsan.

Köp skriften via Botaniskas förlag

Kom in!

Tillsammans med tre andra botaniska trädgårdar bedrev Botaniskas undervisning ett treårigt utvecklingsprojekt för att öka tillgängligheten I Botaniska trädgårdar, för alla!

En del av projektet var att ta fram en metodbok. Den finns på svenska och engelska. Önskar du beställa ett exemplar, kontakta Helen Ekvall.

Metodbok

Läs mer om EU projektet Come in!

Läs mer om utomhuspedagogiken i Botaniska trädgården:

Forskningsöversikt om utomhuspedagogik och barns hälsa

Populärvetenskaplig översikt om utomhuspedagogik och barns hälsa

Utomhuspedagogik  Broschyr på svenska

Outdoor education Broschyr på engelska


Senast uppdaterad: 2021-07-02 10:16