Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utvärdering av ekotyper av Betula pendula

Björkstammar tätt växande

I en nypublicerad vetenskaplig artikel i tidskriften Trees har flera olika ekotyper av vanlig björk (Betula pendula) utvärderats kring deras kapacitet att hantera torka.

Många trädarter har enorma utbredningsområden vilket inkluderar många olika klimat och växtförhållanden vilket gör att de olika delarna av en arts utbredning utvecklat unika strategier för att just kunna hantera dessa olika klimat och växtförhållanden.

I en nypublicerad vetenskaplig artikel i tidskriften Trees har flera olika ekotyper av vanlig björk (Betula pendula) utvärderats kring deras kapacitet att hantera torka. Dessa ekotyper är träd med olika ursprung – från Finland i norr till Italien i söder samt Japan och Kina i öst. Utifrån studien kunde man se att de olika ekotyperna naturligt upplever olika klimatförhållanden – från svala och fuktiga klimat till varma och periodvis torra förhållanden. Denna variation i ursprungsklimat speglade sig också i de olika arternas kapacitet att hantera torka – vilket kanske inte är så konstigt, men något som sällan kommuniceras. Istället kommuniceras vanligen arter som en enhetlig grupp beträffande tuffhet eller känslighet för exempelvis torka.

Men denna studie visar på att vi istället behöver prata om olika ekotyper bland arter för att på så sätt diskutera vilka typer av en art som är bäst lämpad för ett framtida klimat eller för en specifik växtanvändning i exempelvis urbana miljöer. I framtiden måste vi vara betydligt mer noggranna när vi skall använda rätt genetiskt material för att möta framtida utmaningar vilket medför att studier som denna kommer vara av stort värde och något som måste genomföras för andra arter än björk.

Studien genomfördes i samarbete mellan Göteborgs Botaniska Trädgård, Sveriges lantbruksuniversitet, Myerscough College i England, samt Ness Botaniska Trädgård i Liverpool, England.

Läs hela studien på engelska


Senast uppdaterad: 2020-11-26 11:02