Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Forskningsprojekt kring toleranta träd får finansiering

Stadsmiljö med parkträd vid stenlagt torg i Göteborg.

Botaniskas forskare Henrik Sjöman och Jenny Klingberg har fått finansiering för att delta i forskningsprojektet ”Toleranta träd för att främja hållbara städer i ett förändrat klimat” från forskningsrådet FORMAS. Projektets övergripande vetenskapliga mål är att utvärdera olika trädarters lämplighet för de framtida förhållandena i norra Europas stadsmiljöer.

Stadsträd bidrar till många ekosystemtjänster. De flesta av dessa är beroende av storväxta, välmående individer. Därför är det viktigt att plantera arter som kan hantera de utmanande förhållandena i städer. Eftersom värmeböljor, torka och översvämningar ökar i frekvens och svårighetsgrad finns det nu ett akut behov av att även inkludera en arts stresstolerans som ett kriterium i trädvalsprocessen.

Vi planerar att genomföra växthusexperiment och fältmätningar i Göteborg för att undersöka kopplingarna mellan ett brett urval av fysiologiska trädegenskaper och en arts stresstolerans. Trädarternas långtidsresponser på klimatstress undersöks med biogeofysisk modellering baserat på de fysiologiska egenskaperna, växtmiljön och klimatscenarier. Dessutom kommer allmänhetens preferenser kring trädarter undersökas och potentiella konflikter mellan en arts popularitet och hur ”klimatsmart” den är identifieras. Denna nya information kommer att sammanfattas i en lättgänglig trädvalsguide som ska ge vägledning kring artval för stadsplanerare och andra som är yrkesverksamma inom urban trädplantering.

Projektet kommer att pågå  2022-2025 och leds av Lasse Tarvainen vid Göteborgs universitet. Annemarie (Annemieke) Reurslag Gärdenäs och Johan Uddling från Göteborgs universitet medverkar också i projektet.


Senast uppdaterad: 2021-12-03 13:52