Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt centrum för biologisk mångfald till Göteborg

Vid årsskiftet startas en centrumbildning, Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier.

Antalet arter minskar stadigt på jorden, både på land och i våra hav. Att bryta denna utveckling är en nödvändig men inte enkel uppgift.
− Därför startar vid årsskiftet en centrumbildning, Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetsstudier, säger professor Alexandre Antonelli, som är föreståndare för det nya centret. Han anser att forskare och studenter som arbetar med biologisk mångfald måste samarbeta mer och dessutom förklara bättre för allmänhet och beslutsfattare varför bevarande av arter och natur är viktigt.

Botaniska trädgårdens prefekt Mari Källersjö är ordförande i styrgruppen för det nya centrumet.
- Biologisk mångfald är ju själva kärnan i en botanisk trädgårds verksamhet och våra levande växtsamlingar blir en viktig del av centrumet. I Västsverige finns en rad stora institutioner som arbetar med biologisk mångfald, men det är första gången det görs en samlad satsning inom området för att koppla samman forskning och samhället, säger Mari Källersjö.

Mari Källersjö betonar vikten av att många av centrumets samarbetspartners är stora besöksmål som tillsammans tar emot ca 2 miljoner besökare om året och har lektioner för skolbarn.
- Tillsammans har vi en unik möjlighet att föra ut kunskapen om biologisk mångfald till allmänheten. Vår uppgift är att bevara men också att utveckla och driva forskningen framåt, säger hon.

Även om kunskapen om naturen generellt minskar hos allmänheten, så finns det ett stort och genuint intresse för djur, växter och svampar, inte minst i Sverige.
− Redan idag så bidrar många utan att de kanske vet om det till ökad biologisk mångfald genom att odla växter som bin och humlor tycker om, sätta upp fågelbord för vinterfåglar eller välja ekologisk mat, säger Alexandre Antonelli.

Göteborgs universitet framgångsrikt i forskningsfältet

Göteborgs universitet är redan idag internationellt framgångsrikt när det gäller forskning om biologisk mångfald, inte minst den forskningsgrupp som leds av Alexandre Antonelli, så det finns kunskap att bygga vidare på.

Det nya centret innebär inledningsvis samarbete mellan 13 olika institutioner i västra Sverige. Förutom Göteborgs universitet ingår också Göteborgs botaniska trädgård, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs naturhistoriska museum, Nordens ark, Universeum, Havets Hus samt Chalmers.

Att så många verksamheter behöver samarbeta är viktigt; biologisk mångfald är ett tvärvetenskapligt område som berör systematik, ekologi, bevarandebiologi, matematik, geografi, genetik, samhällsvetenskaper, ekonomi och mycket mer.
− Tanken är att fokusera på de olika frågorna istället för på vilken myndighet eller organisation olika medarbetare tillhör, säger Alexandre Antonelli.

Gå i spetsen för ny forskning

De huvudsakliga uppgifterna för centrets medlemmar blir att utöka och vidareutveckla forskningen om biodiversitet samt att bättre länka samman forskare, beslutsfattare och allmänhet.
−Verksamheten ska bygga på fyra pelare: upptäcka, lära sig, utforska och skydda. Mer specifikt innebär detta utökad forskning genom inventeringar och insamlingar, modernisering av laboratoriemiljön för sekvensering av olika arter och mer samarbeten.

Det innebär även att centret kan svara på remisser som rör biologisk mångfald och dess medlemmar ska delta i publika event och ge information till allmänhet och skolor för att väcka opinion och engagemang.
−Vi vill att biodiversitet ska få sin rätta plats i den allmänna debatten, bli det som alla pratar om och engagerar sig för, unga som gamla, säger Alexandre Antonelli.

Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (Gothenburg Global Biodiversity Centre, GGBC) inrättas den 1 januari 2017 och kommer att ha institutionen för biologi och miljövetenskap som värdinstitution. Centrumet innebär till en början ett samarbete mellan följande verksamheter vid Göteborgs universitet: institutionen för biologi och miljövetenskap, institutionen för geovetenskaper, institutionen för marina vetenskaper, Herbariet, Centrum för hav och samhälle samt Centrum för marin evolutionsbiologi.

Dessutom ingår följande organisationer: Göteborgs botaniska trädgård, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs naturhistoriska museum, institutionen för energi och miljö vid Chalmers, Havets Hus, Nordens ark samt Universeum.

Alexandre Antonelli

Alexandre Antonelli

Director of Science
Royal Botanic Gardens Kew

Kontakt: alexandre.antonelli@bioenv.gu.se
Webbsida: The Antonelli Lab


Senast uppdaterad: 2017-03-02 13:14