Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vad är en botanisk trädgård?

colchicum

En botanisk trädgård skiljer sig från en vanlig park genom sin uppgift att främja och bedriva forskning, utbildning, framtagning av nytt värdefullt växtmaterial, hortikulturell utveckling, naturvård och informationsverksamhet riktad till myndigheter och allmänhet.

Vad är en botanisk trädgård?

Botaniska trädgårdar är institutioner som, till skillnad från andra trädgårdar, har dokumenterade samlingar av levande växter för vetenskaplig forskning, bevarande, visning, folkbildning och utbildning. En botanisk trädgård kan bli internationellt ackrediterad av Botanic Gardens Conservation International (BGCI).

2018 uppdaterade BGCI kriterierna som definierar vad en botanisk trädgård är för att ge en större tonvikt på att bevara sällsynta och hotade växter, efterlevnad av internationella policyer och hållbarhets- och etiska initiativ. Detta återspeglas i BGCI:s lista på krav på den organisation som vill kalla sig botanisk trädgård:

  • En rimlig grad av beständighet
  • En underliggande vetenskaplig grund för samlingarna
  • Korrekt dokumentation av samlingarna, inklusive vilt ursprung
  • Övervakning av växterna i samlingarna
  • Tillräcklig märkning av växterna
  • Öppet för allmänheten
  • Kommunikation av information till andra botaniska trädgårdar, institutioner och till allmänheten
  • Utbyte av frö eller annat material med andra botaniska trädgårdar, arboreta eller forskningsinstitutioner
  • Genomförande av vetenskaplig eller teknisk forskning om växter i samlingarna
  • Upprätthållande av forskningsprogram inom växttaxonomi i tillhörande herbarier

Göteborgs botaniska trädgård är sedan 2019 ackrediterad av BGCI och har fortsatt ambitionen att uppfylla dessa kriterier. Utöver detta har Göteborgs botaniska trädgård sedan starten ett starkt hortikulturellt fokus. Enligt reglementet 1919 åligger det trädgården: ”att verka för väckande och underhållande inom Göteborgs samhälle av intresset för växtvärlden samt för botanisk forskning och hortikultur.”

Göteborgs botaniska trädgård kom till på initiativ av Göteborgs Stad tack vare en donation från köpmannen Charles Felix Lindberg 1909. Staden önskade en institution med trädgårdsanläggningar som kunde användas för undervisning och forskning. Carl Skottsberg anställdes som prefekt 1915 och trädgården invigdes officiellt 1923. 1936 blev Skottsberg även den första professorn i botanik vid Göteborgs universitet i samband med att herbariet tillkom.

Även om trädgården och universitetets botaniska avdelningar alltid haft olika huvudmän, är dessa institutioners verksamheter sedan starten intimt sammanflätade. Sedan 1987 finns en överenskommelse om samarbete mellan Göteborgs botaniska trädgård och Göteborgs universitet. Där slås bland annat fast att: ett samarbetsråd ska finnas; det ska ges ömsesidigt tillträde till parternas samlingar; trädgården ska säkra att en av dess anställda kan inneha en adjungerad professur på 20%. Samarbetet med universitetet har sedan 2016 utökats och delvis tagit nya former inom ramen för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier GGBC

Forskning

Forskning är en viktig del av Botaniskas verksamhet, som växters mångfald, släktskap, utveckling och betydelse för människan.

Samlingar

Botaniska har stora samlingar av levande växter som används för forskning. Bland annat en av världens finaste löksamlingar.

Fröutbyte

Botaniska byter fröer med andra botaniska trädgårdar i världen i vetenskapligt, pedagogiskt och naturbevarande syfte.


Senast uppdaterad: 2022-06-07 17:18