Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hundförbud t.om. 30/9. Näsduksträdet beräknas visa sin vita färg i mitten/slutet av vecka 21. Växthusen är stängda och ska rivas. Nya står klara 2026 Läs mer

Änggårdsbergen

Änggårdsbergen ljungheden

Änggårdsbergens naturreservat är unikt då det, trots att det är omgärdat av stadsbebyggelse, innefattar en mosaik av olika naturtyper såsom ljunghedar, ädellövskogar, skogstjärnar med omgivande myrmarker, al- och björksumpskogar mm Botaniska har skötselansvar för reservatet fram till Mölndals gräns. Reservatet lyder, som övriga naturreservat, under Länsstyrelsen.

Naturreservat

  • Eftersom det är tillåtet att gå, springa cykla och ha med kopplad hund i reservatet kan vi bara vädja till allas goda omdöme och hänsynstagande.
  • Det är kopplingstvång för hund året om i naturreservat. Att ha hunden lös är ett lagbrott som kan leda till böter och vite.
  • Eldningsförbud råder i hela reservatet med undantag av eldstaden vid Trinde mosse.
    Spritkök, gasolkök etc omfattas inte av eldningsförbudet.
  • Ridning får endast ske på utmärkta ridstigar.
  • Cykling får inte ske i Botaniskas trädsamlingar då det skadar rötterna.
  • Mountainbikes ska framföras med hänsyn.

Tack vare en donation från en privatperson, Rolf Ivar Johnsson, har Göteborgs botaniska trädgård tillsammans med Mölndals stad 2012-2013 kunnat öka tillgängligheten till naturreservatet Änggårdsbergen. Det finns nu nya vägvisare i hela reservatet, nya reservatsskyltar, broschyr med karta, en tillgänglighetsanpassad promenadslinga med nya bänkar runt Finnsmossen, en vändplats utanför Japangrinden, ett vindskydd vid Trindemosse och ekstocksbänkar längs vissa huvudvägar. Välkommen till  promenadslingan runt Finnsmossen i Änggårdsbergen!

Arboretet

I Änggårdsbergens naturreservat finns också större delen av Botaniskas trädsamling, arboretum. För närvarande innehåller planteringarna 6.000 träd fördelade på 500 bestånd som sammanlagt täcker 15 hektar. Cirka 300 arter finns representerade i arboretet och nya träd planteras alltjämt.

Det är Länsstyrelsen som tillsammans med Botaniska trädgården och Mölndals stad idag har skötselansvaret för Änggårdsbergens naturreservat. 

Cykling

Det är tillåtet att cykla i Änggårdsbergen enligt allemansrätten som gäller inom naturreservat, men denna rätt innebär också skyldigheter. Man får inte cykla i de trädbestånd som utgör Botaniskas arboretum eller på hällmarker. Det är också viktigt att veta att gående har företräde på gångstigarna.

Mountainbikes

Botaniska arbetar idag för att vissa områden blir upprustade för cykling med mountainbike vilket skulle innebära att andra delar av reservatet blir fredade på samma sätt som man har anlagt speciella vägar för ridning.
Det finns tyvärr idag en konfliktfylld relation mellan fotgängare och cyklister i reservatet. Eftersom det är tillåtet att gå, springa cykla och ha med kopplad hund i reservatet kan vi bara vädja till allas goda omdöme och hänsynstagande.

Broschyr & Karta

Broschyren med karta finns att hämta i vår butik. Eller ladda ner dem här:

Änggårdsbergens Broschyr

Änggårdsbergen Karta

Lagar och regler

Vad lagen säger om de regler som gäller i ett naturreservat kan du läsa här. Brott mot gällande lagstiftning ska anmälas till polisen.

För cykling

För hundar


Senast uppdaterad: 2021-11-03 09:19