Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Änggårdsbergen

Änggårdsbergen ljungheden

Änggårdsbergens naturreservat är unikt då det, trots att det är omgärdat av stadsbebyggelse, innefattar en mosaik av olika naturtyper såsom ljunghedar, ädellövskogar, skogstjärnar med omgivande myrmarker, al- och björksumpskogar m.m. Reservatet lyder, som övriga naturreservat, under Länsstyrelsen. Skötselansvaret för reservatet kommer från juli 2022 att ligga på Västkuststiftelsen. Botaniska behåller skötseln av trädgårdens arboretum, trädsamling, som ligger inom reservatets gränser.

Nya regler i reservatet från juli 2022

 

Det blir även fortsättningsvis tillåtet att cykla i området, men det kommer att vara förbjudet att cykla på ridstigar, i Vitsippsdalen, arboretet och på ljungheden. Under perioden november till februari kommer man bara att få cykla på ett urval stora gångvägar. Tanken är att det ska minska slitaget på stigar och terräng, samtidigt som det fortfarande kommer att vara möjligt att cykelpendla genom området. Skyltar med bestämmelser och hänsynsregler kommer att sättas upp.

Enligt de nya bestämmelserna ska också hundar hållas kopplade i hela området året runt.

Läs mer

Tillgänglighet

Tack vare en donation från en privatperson, Rolf Ivar Johnsson, har Göteborgs botaniska trädgård tillsammans med Mölndals stad 2012-2013 kunnat öka tillgängligheten till naturreservatet Änggårdsbergen. Det finns nu nya vägvisare i hela reservatet, nya reservatsskyltar, broschyr med karta, en tillgänglighetsanpassad promenadslinga med nya bänkar runt Finnsmossen, en vändplats utanför Japangrinden, ett vindskydd vid Trindemosse och ekstocksbänkar längs vissa huvudvägar. Välkommen till  promenadslingan runt Finnsmossen i Änggårdsbergen!

Arboretet

I Änggårdsbergens naturreservat finns också större delen av Botaniskas trädsamling, arboretum. För närvarande innehåller planteringarna 6.000 träd fördelade på 500 bestånd som sammanlagt täcker 15 hektar. Cirka 300 arter finns representerade i arboretet och nya träd planteras alltjämt.

 

Broschyr & Karta

Broschyren med karta finns att hämta i vår butik. Eller ladda ner dem här:

Änggårdsbergens Broschyr

Änggårdsbergen Karta


Senast uppdaterad: 2022-06-29 18:22