Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tung trafik på huvudvägen pga byggarbeten vardagar 07 - 16. Välj vägen ovanför Spegeldammen mot Örtagården. Denna sträcka är tyvärr inte tillgänglighetsanpassad. Växthusen är stängda. Aktuell info ang. Covid19

Utvärdering av Alnus subcordata

Publicerad:
Henrik Sjöman står vid en storbladig al i Azerbajdzjan

Stadens träd är mer än bara ett vackert inslag utan har också kapaciteten att leverera viktiga ekosystemtjänster såsom omhändertagande av dagvatten.

I dagens, och framförallt framtidens, städer kommer träden och trädplanteringarna vara en viktig del i en hållbar dagvattenhantering där vatten leds till dessa planteringar för att undvika att städernas dagvattensystem överbelastas med omfattande översvämningar som resultat. För att dessa planteringar skall vara långsiktigt hållbara är det viktigt att använda trädarter som kan hantera tillfälliga översvämningar. I en nypublicerad artikel med forskare från botaniska trädgården i Göteborg har man utvärderat den mycket lovade storbladiga alen (Alnus subcordata) som insamlades av botaniska i södra Azerbajdzjan 2017.  

I naturen återfinns den storbladiga alen i floddalgångar där den under växtsäsongen upplever perioder av kraftiga vattenflöden, och under mer kontrollerande studier vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp kunde arten påvisa en mycket hög tolerans för översvämning med en bibehållen god utveckling. Denna studie påvisar den storbladiga alen som ett mycket intressant och lovande framtidsträd för just hållbara dagvattensplanteringar. 


Publicerad: