Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nypublicerad artikel om luftföroreningar

luftföroreningsmätstation i granplantering vid väg

Den som vill veta mer om hur halten luftföroreningar avtar med avståndet från en väg i en granplantering har spännande läsning att se fram emot!

Vid riskbedömningar används ibland avstånd från vägar för att uppskatta hur höga halter luftföroreningar som människor exponeras för. Därför är det viktigt att veta hur snabbt halterna av luftföroreningar avtar med avståndet, om det är samma för olika typer av föroreningar och hur vegetationen påverkar. Studien bygger på mätningar som gjordes 2019 intill E6an strax norr om Göteborg och resultaten visar bland annat att halten av partikelbundna PAH-föroreningar avtar snabbare än gasformiga med avståndet från vägen och att detta mönster var tydligare på sommaren än på vintern. Avtagandet beror både på utspädning och deposition till vegetationen, som är större på sommaren när växterna har ett mer aktivt gasutbyte under växtsäsongen.

En viktig slutsats är att halten av olika föroreningar avtar olika snabbt med avståndet från en väg och att avtagandet påverkas av vegetationen och skiljer sig mellan sommar och vinter. Denna kunskap kan användas för att förbättra riskbedömningar och minska människors exponering för farliga luftföroreningar.

mätstation i granplantering

Studien är en del av det FORMAS-finansierade forskningsprojektet ”Rensa luften med växter – kan urban vegetation minska exponeringen för PAH?” som pågick 2018-2022.

Läs hela artikeln på engelska


Senast uppdaterad: 2023-08-18 10:04