Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förlaget

böcker

Botaniska trädgårdens förlag spänner över ett vitt botaniskt och kulturellt område. De flesta skrifter är skrivna av trädgårdens anställda.

Förlagets skrifter

Besök butiken för att köpa skrifter. Utbudet från förlaget hittar du nedan.
Omslag till Botaniskas presentbok

Göteborgs botaniska trädgård
Gothenburg botanical garden

Utgiven 2020
Mått 220 x 220 mm
ISBN: 978-91-87068-56-0

Lär känna Botaniska i denna övergripande beskrivning av en av Europas största botaniska trädgårdar som snart fyller 100 år. Texten är på svenska och engelska. 

Carl Skottsberg

Gunnar Weimarck
Utgiven 2003, 24 s. 

Ett porträtt av Botans förste prefekt, den mångsidige Carl Skottsberg, tecknat av hans sentida efterföljare Gunnar Weimarck. Illustrerad, bland annat med tidstypiska foton från Skottsbergs  medverkan i Otto Nordenskjölds sydpolsexpedition 1902-1903.

Endast online
Ladda hem en gratis pdf av skriften!

En vandring i Botaniska - Guide till Göteborgs botaniska trädgård

Kenneth Karlsson
110 sidor, 150x210 mm, 
ISBN 978-91-87068-51-5

Här får läsaren följa med på en rundtur genom Göteborgs botaniska trädgård och stifta bekantskap med såväl enskilda växter som de skilda trädgårdsrummens historia. Författaren Kenneth Karlsson är en flitigt anlitad guide i Botaniska trädgården.

Kryddor

Magnus Neuendorf
Utgiven 2009. häftad, 109 s. Format: A5.
ISBN 978-91-87068-46-2

Magnus Neuendorf, mångårig tropikintendent vid Göteborgs botaniska trädgård, berättar om kryddornas botaniska och kulinariska historia i boken Kryddor. Framförallt är hans verk en noggrann genomgång av de kryddor vi idag kan använda i vår matlagning och möter i handeln.

Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik?

Helen Ekvall
Utgiven 2012, häftad, 17 s. Format: A5.
ISBN 978-91-87068-54-6.

I skriften presenteras en liten forskningssammanställning i ämnet utomhuspedagogik. Den ger dig argument för att det är bra att vara ute och att utomhuspedagogik kan stärka barn fysiskt, psykiskt och socialt. Kanske kan du som pedagog,  folkhjälsoplanerare, förtroendevald, beslutsfattare eller förälder påverka en verksamhet i din närhet mot en mer fysiskt aktiv och grönare inriktning?

Glupska skönheter – om växter som äter kött

Magnus Neuendorf
Utgiven 2008, häftad, 39 s. Format: A5.
ISBN 978-91-87068-46-1.

De karnivora – eller köttätande – växterna hör till naturens mest fascinerande livsformer. Fångstmekanismerna är många, varierande och djävulskt raffinerade. Här berättar vår tropikbotanist initierat och livfullt om de tio vanligaste släktena av dessa växtvärldens särlingar.

Landskapsarboretet i Göteborgs botaniska trädgård

Björn Aldén
Utgiven 2006.häftad med laminerat omslag,
144 s, Format: 170x275 mm. 
ISBN 91-87068-42-7.

Björn Aldén, intendent och dendrolog (trädexpert) vid Göteborgs botaniska trädgård, berättar här Arboretets spännande historia, alltifrån anläggandet i början av 1950-talet till senare tiders expeditioner, då sådana exklusiviteter som himalajaceder och marockogran har hemförts till trädgården. Hans bok formar sig till en veritabel översikt av trädens mångfald och rikedom världen över. Rikt illustrerad, beståndskartor ingår.

Halva världens växter 

Magnus Neuendorf - Ingemar Johansson
Utgiven 2002, häftad, 128 s. 
Format: 130x210 mm. 
ISBN 91-87068-34-6.

Boken är på en och samma gång en guide till växthusen i trädgården
och en introduktion till den rika växtvärld som finns på andra breddgrader än vår egen. Författarna berättar kunnigt och engagerat om hemligheterna bakom
speciella växttyper som orkidéer, epifyter och "köttätande" växter. Bortåt 60 växter bestås därtill med egna, ingående presentationer. Illustrerad med färgbilder av Magnus Neuendorf m.fl. samt teckningar av Marianne Erlandsson.

LIN - det mycket nyttiga

Ingvar Nordin
Andra, reviderade upplagan, utgiven 2002, häftad , 46 s. 
Format: 130x210 mm. 
ISBN 91-87068-35-4.

Det här är en exposé på bred front över linet, dess botanik, kulturhistoria och speciella egenskaper, framför allt som spånadsväxt. Ett särskilt avsnitt ägnas åt brännässla och hampa - gamla klassiska spånadsväxter båda. Skriften gavs första gången ut 1990. Författaren har i denna upplaga reviderat framställningen och anpassat den till linets ställning idag.

Växtvärldens värstingar

Lennart Engstrand
Utgiven 2003, häftad, 24 s. Format: A5.
ISBN 91-87068-37-0.

Lennart Engstrand - f.d. chef för Lunds botaniska trädgård och välkänd radioröst - levererade år 2002 en av de mest uppskattade Carl Skottsbergsföreläsningarna någonsin, då han presenterade Växtvärldens värstingar, som inte bara är ett kuriosakabinett utan även ger fängslande inblickar i olika växters utveckling och anpassning under extrema förhållanden.

Sydafrikas natur och växtvärld

Gunnar Weimarck
Utgiven 2007, häftad, 48 s. Format: A5.
ISBN 978-91-87068-44-7.

Sydafrika är ett av världens mest spännande områden botaniskt sett. Gunnar Weimarck berättar här om landets biologiska särart i ett helhetsperspektiv. Illustrerad med utomordenliga bilder av författaren.

Myxomyceter. Slemsvampar i Göteborgs Botaniska Trädgårds Naturpark

Uno Eliasson
Utgiven 1976, häftad, 76 s. Format: A5.

En populärvetenskaplig framställning av den speciella grupp av organismer som kallas myxomyceter eller slemsvampar utifrån deras förekomst i vår naturpark (Vitsippsdalen), där det naturliga kretsloppet tillåts att fortgå ostört.

Ett gott och friskare liv som äldre – för en aktiv livsstil i natur och trädgård

Ingemar Norling & Eva-Lena Larsson
Utgiven 2004, häftad 24 s. Format: A5.
ISBN 91-87068-39-7.

Denna skrift lyfter fram den nya forskning som pekar på de starka sambanden mellan natur, trädgård, hälsa och livsstil. En positiv aktivitet i naturmiljö har visat sig »bäst i test« för att bygga upp kroppen fysiskt och psykiskt. En sammanfattning av aktuell äldreforskning med anknytning till rekreation i natur och trädgård.

Naturens och trädgårdens betydelse för hälsa och livskvalitet

Ingemar Norling
Utgiven 2001, häftad, 16 s. Format: A5.
ISBN 91-87068-33-8.

Att vi mår bra i naturen och i trädgården är en gammal sanning, för att inte säga ett axiom. I mer officiella sammanhang har det tidigare ibland funnits en tendens att vifta undan sådana argument som känslopjåsk. Nu finns emellertid modern forskning som på oantastlig, vetenskaplig grund stöder den gamla sanningen. Den här skriften är en lättfattlig sammanställning av det aktuella forskningsläget.

Tropiska livsformer. Märkliga anpassningar hos tropiska växter

Bertil Ståhl
Utgiven 1999, häftad, 20 s. Format: A5.
ISBN 91-87068-30-3.

Skriften tillkom som ett supplement till en utställning om tropiska livsformer som trädgården arrangerade 1999. Tropikerna hyser världens i särklass rikaste eko system och är därför också mycket rika på märkliga livsformer. Här berättas om lianer, fladdermuspollinering, trädstrypare och mycket mer.


Senast uppdaterad: 2023-01-23 08:53