Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så vilda!

I hård konkurrens valde det statliga forskningsrådet Formas att dela ut 900 000 kr till Botaniskas pedagogiska verksamhet. Projektet heter "Så vilda!" och syftet är att engagera barn i deras närmiljö, ge dem verktyg att bidra till förändring, främja den biologiska mångfalden och sprida kunskapen om denna

Projektet "Så vilda!"

900 elever i årskurs 4–6 i Västsverige ska få möjlighet att själva bidra till att öka den biologiska mångfalden genom att så fröer av svenska inhemska växter och observera samspelet mellan växt och pollinatör. De ska också få en inblick i den aktuella forskningen om biologisk mångfald som pågår inom Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC) på Göteborgs universitet.

* Man brukar säga att vi bara kan skydda det vi känner till att det finns. Alltså krävs kunskap om arter, släktskap, utveckling och samspel för att kunna bedöma vilka arter som är hotade, hur vi kan rädda dem och för att lära oss använda naturen på ett hållbart sätt, förklarar Helen Ekvall, pedagog i Botaniska trädgården och initiativtagare till projektet.

Helen Ekvall säger att dagens barn växer upp i en allt mer urbaniserad värld där närhet till naturen inte är någon självklarhet. Det är bara ett fåtal människor som kan sätta namn på våra vanligaste vilda växter, till exempel. "Plant blindness" är ett begrepp som hörs allt oftare. Det står för en tendens hos människor att varken notera eller värdera växter i miljön.

Projektet "Så Vilda!"kommer att pågå i 1,5 år med start under hösten 2019. Under februari-april 2020 kommer Botaniskas pedagoger att besöka skolor i Västsverige. I april ordnas kick-off under Vetenskapsfestivalen. Deltagarna sår och studerar växterna under vår och sommar med guidning från projektet och erfarenheterna delas via sociala medier. Under hösten 2020 ordnas ett avslutande seminarium.

En rad samarbetspartners är knutna till projektet, bland andra Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC) och Royal Botanic Gardens, Kew i London som har inspirerat till detta projekt genom Grow Wild (www.growwilduk.com).

Kontakt: Helen Ekvall, tel 070 369 88 79

Biologisk mångfald kan beskrivas som livets variation från gener och arter till ekosystem och landskap

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Rådet finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Man kommunicerar också om forskning och forskningsresultat. Verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas genomför särskilda miljöanalyser som syftar till att underlätta för Sverige att nå sina miljömål. Läs mer


Senast uppdaterad: 2019-10-04 07:51