Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Rädda och bevara

Ungefär 300 000 av världens växtarter finns beskrivna och namngivna men forskarna tror att det finns över 400 000 arter. Uppskattningsvis är runt en femtedel av dem utrotningshotade. I Botaniska trädgården finns kunskap och erfarenhet av att odla växter och här kan hotade växter bevaras.

Enligt FN:s konvention om biologisk mångfald ska växter givetvis skyddas och bevaras i sin naturliga livsmiljö, till exempel med fridlysning och naturreservat. Men hotade växter ska också bevaras på annan plats, utanför den ursprungliga livsmiljön. På så sätt minskar risken för utrotning och det finns möjlighet för återplantering vid behov. Dessutom kan forskarna undersöka hur växter påverkas av att odlas under olika förhållanden.

Att odla växter utanför den naturliga livsmiljön medför många utmaningar. Många utrotningshotade växter är hotade just för att de kräver mycket specifika förhållanden för att trivas. I Botaniska trädgården finns lång erfarenhet av att få frön att gro och växter att trivas trots annorlunda klimat, antal soltimmar, jordmån och miljö jämfört med ursprungsmiljön.

På initiativ av världens ledande botaniska trädgårdar har en global strategi för växters bevarande (Global Strategy for Plant Conservation) tagits fram och är nu en viktig del av FN:s konvention om biologisk mångfald. Ett av målen i denna strategi är att minst 75 % av hotade växtarter ska bevaras också utanför sin naturliga livsmiljö. Botaniska trädgårdens arbete med att odla hotade arter är alltså en viktig pusselbit för att detta mål ska kunna uppnås.

Bevarandearbete

Hotade arter från Skandinavien bevaras i Klippträdgården. Läs mer om bevarandearbetet.

Stadsnära natur

Hur ska stadsnära natur skötas för att både människor och hotade arter ska trivas? Läs mer om stadsnära natur.


Senast uppdaterad: 2017-01-23 15:34