Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Framtidens forskningsledare

Botaniskas vetenskapliga intendent Alexandre Antonelli har utsetts till en av Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för strategisk forskning. Programmet Framtidens Forskningsledare från Stiftelsen för strategisk forskning är riktat till svenska eller utländska unga forskare, som bedriver forskning på högsta internationella nivå.

Tjugo bidragsmottagare får 12 miljoner var för självständig forskning och de förväntas kunna leda ännu större konstellationer framöver. Därför ingår även ett omfattade ledarskapsprogram.

Alexandre Antonellis forskning handlar om hur den biologiska mångfalden fördelas över jorden, hur den utvecklats och vart den är på väg. Utarmningen av den biologiska mångfalden är ett av de största hoten mot hållbar utveckling.
− Den beräknas kosta samhället uppemot 33 000 miljarder euro per år genom bland annat minskad matproduktion och ökad sjukdomsspridning. För att motverka dessa effekter behöver mänskligheten skydda både hotade arter och artrika ekosystem, säger Alexandre Antonelli, vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården i Göteborg och professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet.

I sitt projekt "Nya verktyg för att kartlägga den biologiska mångfalden" kommer han leda utvecklingen av nya verktyg och metoder för att snabbt och kostnadseffektivt kartlägga arternas utbredning och beräkna deras utvecklingshistoria och framtida utbredning.
− Min forskargrupp vill förändra synen på hur den biologiska mångfalden bör studeras. Våra metoder och resultat förväntas ha stor inverkan på flera vetenskaps- och samhällsgrenar, från ekologi och evolution till naturvård och landskapsplanering. Tack vare detta bidrag hoppas jag kunna etablera mig som ledare för ett långtidsprogram i biodiversitetsforskning och förstärka Sveriges plats i den internationella konkurrensen, säger Alexandre Antonelli.

Sedan starten 2000 har totalt 119 stycken Framtidens forskningsledare utsetts av stiftelsen. De återfinns idag på framträdande positioner i akademin, inom industrin och i samhället.

Alexandre Antonelli

Alexandre Antonelli

Director of Science
Royal Botanic Gardens Kew

Kontakt: alexandre.antonelli@bioenv.gu.se
Webbsida: The Antonelli Lab


Senast uppdaterad: 2017-03-02 13:12