Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Miljöarbete

Botaniska trädgårdens verksamhet påverkar miljön på flera sätt. Vår största påverkan är glädjande nog positiv. Med trädgårdens fantastiska växtsamlingar ger vår verksamhet ett viktigt bidrag till att säkerställa biologisk mångfald på lång sikt. Trädgården deltar aktivt i projekt för att bevara arter, både nationellt och internationellt. Vårt uppdrag är att odla och bevara ett så stort växtsortiment som de geografiska förutsättningarna möjliggör.

Men vår verksamhet ger också upphov till negativ miljöpåverkan. Med 600 000 besökare per år påverkas miljön av besökarnas resor till och från trädgården som behöver bli enklare att nå med kollektivtrafiken. En förbindelse med Slottsskogen skulle också underlätta för cyklister och gående som vill besöka oss. Vi arbetar med att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade i ett samarbetsprojekt med vår hyresvärd Västfastigheter.

Allt är inte grönt i en trädgård

Miljöarbetet i Botaniska trädgården styrs av Västra Götalandsregionens miljöpolicy Vårt miljöarbete är främst inriktat på minskad energiförbrukning, kemikalieanvändning och mindre miljöstörande arbetsmaskiner.

Byggnaderna i trädgården värms med fjärrvärme, som till större delen består av spillvärme. Våra växthus är gamla och inte byggda med dagens miljövänliga teknik. Vi arbetar nu med att se över vår energiförbrukning och åtgärder i växthusen, som kan minska värmeläckage och onödig användning av energi.

Arbetsmaskinerna i trädgården orsakar utsläpp och buller. Dagens maskiner drivs med el, diesel och bensin. Vi arbetar för att så snart som möjligt gå över till förnyelsebara drivmedel och eldrift. Ett hinder har hittills varit bristen på maskiner som klarar trädgårdens smala och kuperade vägar, liksom de stora kostnaderna. Vi letar ständigt efter nya bra alternativ.

Biologiskt växtskydd används sedan 1990-talet i trädgårdens odlingar som ett led i att minska kemikalieanvändningen. Den naturliga skadedjursbekämpningen har ökat snabbt, inte minst tack vare ett projekt vi genomförde i början av 2000-talet med stöd av Västra Götalands-regionen. Biologisk bekämpning används främst i växthusodlingen men även ute i trädgården. Det innebär bland annat att naturliga fiender "predatorer" håller tillbaka skadedjuren. Som en del av trädgårdens uppdrag att bedriva folkbildningsarbete har kunskapen om biologiskt växtskydd aktivt spridits till trädgårdens besökare genom utställningar, visningar och skrifter.

Växter är en del i kretsloppet

En naturlig del i miljövänligt odlande är att skapa ett kretslopp för näringsämnen. Trädgården hanterar stora mängder trädgårdsavfall och gödsel, nästan uteslutande naturgödsel. Vår senaste satsning på området är ombyggnationen av våra två kompostområden. Målet är bland annat att få en jord av hög kvalitet som vi använder i trädgården och bättre sortering av olika material. Det övre kompostområdet, som ligger mellan klippträdgården och Japandalen, är också tänkt att fungera för pedagogiska visningar.

Vi hushållar med resurser genom att köpa in kvalitetsvaror som håller länge och genom att återanvända material i största möjliga mån. Ändå blir det avfall i verksamheten och vi förbättrar hela tiden trädgårdens sopsortering. Vi arbetar också för att kunna erbjuda besökare möjlighet att källsortera sina sopor.

Ekologiskt- och kravmärkt

Butiken som säljer varor med anknytning till hortikultur och botanik har ett brett ekologiska sortiment. Restaurangen, som drivs i privat regi, har ekologiskt, rättvisemärkt kaffe och andelen ekologiska matvaror i deras utbud ökar ständigt.

Klimatförändringar

Klimatförändringarnas påverkan på olika arter är en fråga som vi aktivt har följt under många år. Göteborgs botaniska trädgård har en viktig roll att fylla i regionens miljöarbete och vi arbetar kontinuerligt med att stärka verksamhetens miljöprofil.


Senast uppdaterad: 2017-02-13 11:48