Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kan växter rena marken från föroreningar?

Botaniska håller på att utveckla ett projekt inför 2025 där vi ska testa hur bra olika växter är på att rena mark från låga halter av metallföroreningar.

Föroreningar i marken

I stadsmiljö finns det många områden där mark och jord innehåller föroreningar som kommer från källor som till exempel äldre industriverksamhet, nedfall från atmosfären eller äldre förorenat fyllnadsmaterial. Det är vanligt att det hanteras med uppgrävning och borttransport av jorden som inte kan återanvändas utan hamnar på avfallsdeponi. På senare år ha man mer och mer uppmärksammat behovet av alternativa metoder som inte är lika energikrävande, som skapar mindre avfall och som undviker att flytta ett miljöproblem från en plats till en annan.

Växter som markrenare

En naturbaserad metod som passar när det är låga föroreningshalter är att använda växters förmåga att ta upp föroreningar genom sina rötter. Växterna skördas och omhändertas och på det sättet minskar halten av föroreningar i jorden. Samtidigt bidrar denna metod till att bibehålla eller förbättra bland annat jordens struktur och näringsinnehåll, som är viktigt för markhälsan. Det finns relativt mycket forskning om sådana här skonsamma metoder, men inte så mycket praktisk kunskap och fallstudier där metoden tillämpats och resultaten utvärderats vetenskapligt, särskilt inte i svenska förhållanden.

Botaniskas projekt

Inhägnad gräsyta i Botaniskas kulturträdgårdar där Fytosaneringsprojektet ska startas 2025

Här är ytan för Botaniskas fytosaneringsprojekt

Botaniska vill bidra till att öka kunskapen om markhälsa och mer skonsamma metoder för att hantera låga föroreningshalter i jorden. Botaniska håller därför på att utveckla ett projekt inför 2025 där vi ska testa hur bra olika växter är på att rena mark från låga halter av metall-föroreningar, främst bly, i ett område intill Kulturträdgårdarna.


Senast uppdaterad: 2024-06-17 08:21