Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ny artikel - hur grönt är ett träd?

stadsträd vid hållplats i stadsmiljö

Nu finns en nypublicerad vetenskaplig artikel där betydelsen att få en ordentlig etablering av träd belyses för vikten att få dem klimatneutrala. Vid inköp av träd har de alla ett negativt klimatavtryck.

I allt större omfattning riktas ett större fokus emot träden i vårt landskap samt i våra städer som viktiga kolsänkor för att nå olika nationella och internationella miljömål som har som målsättning att bromsa klimatförändringarna. Att plantera träd i stadsmiljöer kan minska en del av de utsläpp som genereras i städer genom kolbindning (årligt upptag av CO2 genom fotosyntesprocessen) och kolinlagring (mängd kol som lagras i trädets biomassa under hela dess livslängd).

I en studie mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Göteborgs Botaniska Trädgård har en utvärdering av trädens klimatbagage från dess odling på plantskolan, transport till den slutliga destinationen samt etableringsarbetet och den efterföljande etableringsskötseln utvärderats. Genom de insatser som krävs för att odla och etablera träd i offentliga parkmiljöer har träden en negativ status – det vill säga att det krävts mer utsläpp än deras upptag av kol under denna process. Förutom att studera hur stort detta negativa klimatbagage är mellan olika arter har studien även utvärderat hur lång tid det tar mellan olika arter innan de når en klimatneutralitet – det vill säga när de bundit lika mycket kol som motsvarar de utsläpp som orsakats för trädens odling och etablering.

Studien visar på att det kan ta över 15 år innan denna klimatneutralitet infinner sig vilket tydligt visar på hur viktigt det är att de träd som planteras i våra städer får en framgångsrik etablering samt en långsiktig utveckling så att de under lång tid hjälper oss med att nå de klimatmål som vi i Sverige och övriga världen måste nå. 

Läs hela artikeln på engelska 


Senast uppdaterad: 2023-07-03 08:26