Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sällsynt växt återplanteras på Vrångö

Måndagen den 12 september 2016 planterades ett åttiotal små plantor av den sällsynta växten martorn, även kallad kostertistel, ut på Vrångö. Utplanteringen är en del i ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Botaniska kring bevarandet av svenska utrotningshotade växter.

De små martornsplantorna är resultatet av en fröinsamling som samma höst genomfördes på Vrångö. Utplanteringen ingår som en del i det nationella åtgärdsprogrammet för martorn (Eryngium maritimum) som fastställts av Naturvårdsverket och som koordineras och genomförs av Länsstyrelsen.

Ungefär fem procent av våra djur, växter och svampar är i dag så hotade att de riskerar att dö ut i Sverige. För flera av arterna behövs särskilda insatser för att vända den negativa trenden och för dessa arter har man därför tagit fram speciella åtgärdsprogram. Detta har tidigare förekommit för främst djurarter, t ex pilgrimsfalk och berguv, men knappast i någon större omfattning för växter.

− Vad jag vet är det första gången som fröplantor av en rödlistad art sätt ut i ett reservat i Sverige. I många andra europeiska länder är detta mer vanligt, och metoden innebär att man höjer chansen för etablering, säger Mats Havström som är vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården och den som samlade in martonsfröna på Vrångö. Han poängterar att arbetet är långsiktigt och att man inte bör räkna med att denna första utplantering kommer att lyckas, men att man kommer att dra viktiga lärdomar av det för framtiden.

Sedan några år har Botaniska trädgården i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland börjat samla in frön av sex hotade arter och föröka dem. De hotade arterna är drakblomma fjädergräs, martorn, mosippa, ostronört och vityxne. Några av dessa plantor finns redan i Klippträdgårdens Skandinavienavdelning i Botaniska.

Martorn är en art som endast finns kvar i livskraftiga bestånd på ett fåtal ställen längs den svenska kusten. Som namnet antyder så återfinns den vid havsstränder och det största hotet mot arten är att strandängar och stränder växer igen när betesdjuren försvinner från landskapet.

− Vi är väldigt glada för samarbetet med Botaniska trädgården i Göteborg säger Peter Post, biolog på länsstyrelsen. Botaniska trädgården har en unik kunskap om hur man förökar och driver upp växter från jordens alla hörn. En kunskap som är mycket värdefull även i arbetet med våra svenska växter, som i många fall kan vara väl så svåra att föröka.

Läs mer om åtgärdsprogammet för hotade arter

Forskningschef Mats Havström

Mats Havström

Enhetschef Samlingar och forskning

Kontakt: mats.havstrom@vgregion.se 


Senast uppdaterad: 2017-03-02 11:58