Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Butiken är stängd 11 oktober. Tung trafik på huvudvägen pga byggarbeten vardagar 07 - 16, vägen vid gula huset svårframkomlig 27 sept 11-15.30. Välj vägen ovanför Spegeldammen mot Örtagården. Denna sträcka är tyvärr inte tillgänglighetsanpassad. Växthusen är stängda. Aktuell info ang. Covid19

Forskningsteman

Forskning och utveckling är en viktig del av Botaniska trädgårdens verksamhet. Här undersöks växternas mångfald, släktskap och utveckling. Naturens och trädgårdens betydelse för vår hälsa är ett annat tema. Dessutom arbetar vi med att bevara utrotningshotade arter och utveckla trädgårdsodlingen.

Växtvärldens mångfald

Kunskapen om växternas mångfald är ovärderlig för bedömningen av vilka arter som är utrotningshotade.

Natur, trädgård och hälsa

I Botaniska trädgården pågår forskning om hur natur och trädgård kan underlätta rehabiliteringen av människor som är sjuka på grund av stress.

Odling och kulturväxter

Trädgårdsodlingen utvecklas ständigt i Botaniska trädgården. Hur används de odlade växterna och hur får de sina namn?

Rädda och bevara

Många växter är utrotningshotade. Ett sätt att rädda dem är odling utanför sin naturliga livsmiljö, som i Botaniska trädgården.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är de varor, tjänster och upplevelser som naturen ger oss som ökar vårt välbefinnande, vilket studeras av några av Botaniskas forskare.

Klimatförändringar

Jordens klimat blir varmare vilket vi tydligt märker på Botaniska trädgårdens växter, men hur påverkas ekosystemen och mångfalden?

Senast uppdaterad: 2017-01-23 15:22