Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hundförbud t.om. 30/9. Näsduksträdet beräknas visa sin vita färg i mitten/slutet av vecka 21. Växthusen är stängda och ska rivas. Nya står klara 2026 Läs mer

Rensa luften med växter - ny artikel publicerad

Publicerad:
Henrik Sjöman samlar barr från svarttall

Nu är första artikeln från forskningsprojektet Rensa luften med växter – kan urban vegetation minska exponeringen för PAH? publicerad.

Träd kan filtrera bort luftföroreningar och därigenom minska befolkningens exponering för skadliga ämnen i luften. PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) är en grupp ämnen varav flera är riktigt hälsoskadliga.

I den här nyligen publicerade studien har Jenny Klingberg och Henrik Sjöman från Botaniska undersökt hur mycket halten av PAH varierar både i luften och i blad/barr hos kärrek och svarttall i stadsmiljön. Åtta olika platser i Göteborg med olika luftföroreningsnivå undersöktes, bland annat Botaniskas arboretum). De har också jämfört hur bra kärrek och svarttall är på att ta upp olika PAH:er från luften. Sådan kunskap kan användas i bland annat stadsplanering, för att utforma hållbara städer.

Studien är en del av det FORMAS-finansierade forskningsprojektet ”Rensa luften med växter – kan urban vegetation minska exponeringen för PAH?” i samarbete med Göteborgs universitet och Lunds universitet.

Läs artikeln på engelska


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-09-16 10:41