Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Rensa luften med växter - ny artikel publicerad

Henrik Sjöman samlar barr från svarttall

Nu är första artikeln från forskningsprojektet Rensa luften med växter – kan urban vegetation minska exponeringen för PAH? publicerad.

Träd kan filtrera bort luftföroreningar och därigenom minska befolkningens exponering för skadliga ämnen i luften. PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) är en grupp ämnen varav flera är riktigt hälsoskadliga.

I den här nyligen publicerade studien har Jenny Klingberg och Henrik Sjöman från Botaniska undersökt hur mycket halten av PAH varierar både i luften och i blad/barr hos kärrek och svarttall i stadsmiljön. Åtta olika platser i Göteborg med olika luftföroreningsnivå undersöktes, bland annat Botaniskas arboretum). De har också jämfört hur bra kärrek och svarttall är på att ta upp olika PAH:er från luften. Sådan kunskap kan användas i bland annat stadsplanering, för att utforma hållbara städer.

Studien är en del av det FORMAS-finansierade forskningsprojektet ”Rensa luften med växter – kan urban vegetation minska exponeringen för PAH?” i samarbete med Göteborgs universitet och Lunds universitet.

Läs artikeln på engelska


Senast uppdaterad: 2021-09-16 10:41