Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Köksväxtodling

kålhuvud

Här vill vi inspirera till egen odling och matproduktion genom att visa många olika slags köksväxter. Det odlas ett 100-tal annuella köksväxter och 44 olika sorters potatis, sorterna kan komma från handeln eller ha kulturhistoriskt bevarandevärde där utsäde sparas från år till år. Skörden används i den pedagogiska verksamhetens lektioner. Vi använder olika odlingsmetoder såsom växtföljd, täckodling, gröngödsling, samodling och djupbäddsodling.

Växtföljd - annuella (ettåriga) köksväxter 

Växtföljd, växelbruk och skiftesodling är olika namn för en odlingsmodell där både näringsbehov och växtskydd beaktas. Växterna grupperas utifrån näringsbehov så att gödsling kan ske rationellt över hela bäddar, vilket minskar de totala gödselgivorna. Det är både viktigt att grödorna roterar och att det sker i en bestämd ordning, som styrs av gödselbehovet.  I vissa fall angrips växter ur samma familj av sjukdomar och angrepp och bör därför odlas med långa mellanrum i växtföljden. Skadedjur är ofta knutna till särskilda växtslag, som de angriper i första hand. Insektsägg, larver och svampsporer kan alla övervintra i jorden. Om samma växtslag odlas flera säsonger i samma bädd kan skadegörarna snabbt etablera sig hos sin värdväxt. Detta försvåras genom att man roterar grödornas placering.

Skifte 1

Här odlas olika slags kål exempelvis huvudkål, bladkål, rotkål och stamkål, kålrot, rättika och majrova. Denna bädd gödslas hösten innan med stallgödsel då många kålsorter är näringskrävande. Ytterligare gödselvattning under växtsäsongen sker med uppslammad hönsgödsel till de mer krävande kålväxtslagen. Då kålväxter kan drabbas av klumprotssjuka har vi samlat all kål i ett skifte för att de ska återkomma så sällan som möjligt i växtföljden. 

Skifte 2

Här odlas de näringskrävande köksväxterna som inte tillhör kålfamiljen - purjolök, selleri, sallat och vitlök. Även detta skifte gödslas hösten innan med stallgödsel och vissa grödor gödselvattnas under säsong.  Ett dekorativt inslag i bädden är sallat med olika färger och bladformer som planteras i rutor för att ge en mönstereffekt. 

Skifte 3

Skiftet innehåller baljväxter – ärtor och bönor. Baljväxter hämtar egen näring ur luftens kväve och detta land gödslas ej. För att inte skapa gödseleffekt till kommande års potatisodling läggs baljväxtblast med rötter efter skörd i djupbäddarna eller komposten.  

Skifte 4

Skiftet är ett av två skiften med potatis, vi har många kulturhistoriskt intressanta potatisar och behöver två skiften för att få plats med dessa i växtföljden. Bäddarna gödslas ej. Efter skörd besås landet med gröngödsling för att ha en extra odlingskultur men som inte myllas ner för att minimera mängden kväve som missgynnar rotfrukterna i skifte 5. 

Skifte 5

Här odlas lök, rotfrukter, flockblomstriga köksväxter samt mållväxter. Lök, som skördas tidigt sätts i varannan rad tillsammans med exempelvis morot. Efter lökskörden får då övriga växter mer utrymme att utvecklas. Detta skifte gödslas inte. 

Skifte 6

Här odlas andra skiftet med potatis. Potatis bör inte odlas två år i rad av flera anledningar – det blir sämre skörd, större risk för nematodangrepp och bladmögel/brunröta. Bäddarna gödslas ej. Efter skörd besås landet med gröngödsling, som myllas ner för att öka näringsinnehållet till kommande kålodling. 

Djupbäddar

Det tillförs och grävs ner hel- och halvförmultnat material två gånger per år. Närings- och platskrävande grödor ur familjen gurkväxter som olika typer av pumpor, vinter- och sommarsquash odlas här, samt majs.  

Perenna (fleråriga) köksväxter och bär 

I en av bäddarna närmast pergolan odlas perenna köksväxter - både med användningsområde som livsmedel och med kulturhistorisk betydelse. Det odlas köksväxter med ätbara delar ovan och under jord såsom rot, blad, blomknopp och stjälk - piplök, sibirisk kantlök, ramslök, gräslök, kinesisk gräslök, kronärtskocka, jordärtskocka, sockerrot och rankspenat. 

När det gäller bär visas kompakta och mindre sorter, som kan vara odlingsvärda i den mindre trädgården - jordgubbar, månadssmultron, spaljerade vinbär på stam, kompakt växande hallon och vindruvor. 


Senast uppdaterad: 2024-05-21 09:05