Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Växter och klimatförändringar

Människans utsläpp av växthusgaser gör att jordens klimat blir varmare. Forskningen i Botaniska trädgården lär oss mer om hur klimatförändringarna påverkar växter och ekosystem. Dessutom arbetar vi för att rädda hotade arter.

De senaste 100 åren har jordens medeltemperatur ökat med 0,74 °C. Detta får till följd att medeltemperaturen i Arktis ökar nästan dubbelt så fort. Is och snötäcket minskar och havsytan höjs. Jordens klimat håller utan tvivel på att förändras. Enligt FN:s klimatpanel IPCC beror det mycket sannolikt på människans utsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Vilka arter som trivs och växer på en plats beror till stor del på klimatet. Klimatförändringen gör att en mängd arter är på väg att bli utsatta för klimatförhållanden som de har svårt att klara av. Dessutom kan andra konkurrerande arter som trivs i det nya klimatet etablera sig, och tränga ut de gamla. En del av dagens ekosystem kan då förändras eller helt försvinna. Det är ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden och många enskilda arter kan slås ut.

Uppvärmningen påverkar redan ekosystemen och den biologiska mångfalden. Utbredningen av arter förändras, tidpunkten för blomning ändras och antalet utbrott av skadedjur och sjukdomar blir fler. Forskningen i Botaniska trädgården lär oss mer om hur klimatförändringarna påverkar växter och ekosystem. Ökad kunskap krävs för att kunna motverka negativa effekter och underlätta anpassning till framtida klimat.

Klimat och skörd

Hur påverkas skördarnas storlek och kvalitet av luftföroreningar och klimatförändringar? Mer om påverkan på skördarna

Ozonskador

Hur kommer risken för ozonskador på växterna förändras i framtida klimat? Läs mer om klimat och marknära ozon.


Senast uppdaterad: 2017-01-23 15:35