Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ekosystemtjänster av stadens träd

Varje dag använder vi oss av de varor, tjänster och upplevelser som naturen bjuder på, oftast helt gratis. Vi tar för givet att naturen ska förse oss med mat och bränsle och andra tjänster som att pollinera växter och rena luften vi andas. Dessutom bidrar grönskan till ökad livskvalitet genom möjlighet till rekreation och estetiska upplevelser.

Begreppet ekosystemtjänster används allt oftare som ett sätt att synliggöra ekosystemens bidrag till människornas välbefinnande.

I takt med att fler och fler flyttar till städerna blir det tydligt att det ofta är grönområdena som får stryka på foten när nya bostäder och andra samhällstjänster ska byggas. Detta trots all den nytta vi människor har av stadens grönska. Träden ger skugga varma sommardagar och dämpar vinden blåsiga dagar. Luftföroreningar fastnar på trädens blad och renar på så sätt luften vi andas. Grönskan minskar också risken för översvämningar eftersom vattnet vid häftiga skyfall fångas upp av trädens bladverk och kan rinna ner i marken under gräsmattan. På hårda ytor som asfalt rinner istället vattnet på ytan och samlas i sänkor. I hållbara städer är grönskan en stor tillgång och det finns ett stort behov att synliggöra grönskans värde.

Några av Botaniska trädgårdens forskare studerar hur stadens grönska bidrar till olika ekosystemtjänster. Trädsamlingarna i Botaniska trädgården är en viktig resurs för att undersöka vilka träd som är lämpliga för den ur odlingssynpunkt tuffa stadsmiljön.

Jenny Klingberg

Rensa luften med växter

Vilka trädarter är bäst på att filtrera bort luftföroreningar och på så sätt förbättra luftkvaliteten i städer?

Stadens träd

Vilka träd är bäst lämpade för att odlas i städerna och varför? Läs mer om Henrik Sjömans forskning om stadsträd.


Senast uppdaterad: 2017-01-23 15:36