Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Påsköträdet

Påsköträdet

Toromiro eller påsköträdet är ett av världens sällsyntaste träd. Dess enda växtplats i världen var Påskön, den isolerade ön i södra Stilla Havet mest berömd för sina statyer (moaier). Nu är det utrotat där.

Sophóra toromíro (Phil.) Skottsb.

Pollenanalyser av torv från öns kratersjöar visar att påsköträdet och en sedan 1600-talet utdöd palm var betydligt vanligare innan människorna invandrade på 400–500-talet e. Kr. Sannolikt var ön ursprungligen skogtäckt. Det sista exemplaret av påsköträdet levde fram till 1962. Tursamt nog insamlade Thor Heyerdahl en kvist med frön av detta sista träd under sin berömda arkeologiska expedition till Påskön 1955-1956. Det lilla trädet här i Botaniska trädgården härstammar från ett av de få frön som Heyerdahl sände till Sverige i slutet av 50-talet.

Toromiro-virke är vackert och mycket hållbart. Det kom att användas av Påsköns tidiga kolonisatörer till en mängd ting. Av träet tillverkades bl. a. statyetter (s.k. moai kava kava), åror och t.o.m. kanoter. Påsköborna bidrog genom detta i hög grad själva till att utrota sitt kära träd. När ön "upptäcktes" av européer på Påskdagen 1722 var påsköträdet fåtaligt. Införseln av får på 1800-talet anses starkt ha bidragit till det definitiva utrotandet.

Sophora toromiro har tidigare uppgivits vara i kultur i flera andra botaniska trädgårdar runt om i världen. DNA-analyser under 90-talet visar att arten för närvarande med säkerhet finns i drygt 10 trädgårdar, både offentliga och privata, de flesta i Chile. Då räknas inte de plantor som vi själva spritt till andra botaniska trädgårdar i sen tid. Göteborgs material är fortfarande unikt såsom det enda i världen med känd bakgrund.

Ett speciellt förökningsprojekt, s.k. mikroförökning, med ekonomiskt stöd från WWF Sverige startades vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp 1988. När det avslutades 1994 hade nära 200 nya plantor sett dagen. En större del av dem sändes till Påskön under 1995.

Botaniska trädgården ingår i en internationell grupp, som arbetar med att bevara den genetiska diversiteten hos Påsköns vilda och odlade växter. Häri ingår ett projekt som syftar till att försöka återinföra påsköträdet till Påskön. Hittills har Göteborgs botaniska trädgård deltagit i fem återintroduktionsförsök. Påsköträdet har dock ännu ej funnit sig riktigt till rätta i sitt forna hemland. Men försöken fortsätter!

Släktet Sophóra tillhör ärtväxterna (Fabaceae) och omfattar knappt 50 arter. S. toromíro tillhör en grupp om ca 10 mycket närstående arter, vilka i huvudsak påträffas på öar i södra Stilla Havet. Gruppens representanter är i allmänhet små träd med gula, tratt- eller rörlika blommor. S. tetráptera (kowhai) är Nya Zeelands nationalväxt.


Senast uppdaterad: 2017-01-25 11:12