Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Klimatförändringar ökar risken för ozonskador på växter

Marknära ozon är en luftförorening som skadar både människor och växter. Klimat och väder har stor betydelse för ozonskador på växter. Det framtida klimatet kan ge en kraftigt ökad risk för ozonskador på växter i Nord- och Centraleuropa i slutet av detta århundrade.

– Den högre risken för ozonskador beror både på ökande ozonhalter och högre temperaturer i framtida klimat. För jordbruksgrödor är den största effekten att växterna åldras i förtid, vilket ger mindre skördar av sämre kvalitet, säger Jenny Klingberg som är miljöforskningsinformatör vid Botaniska trädgården och har doktorerat vid Institutionen för växt- och miljövetenskaper.

Ozon är en gas som finns på 10 – 40 kilometers höjd i atmosfären. Den skyddar mot solens ultravioletta strålning och är livsviktig för livet på jorden. Ozon bildas även vid markytan när bilavgaser reagerar med solljus och detta marknära ozon är en luftförorening som är giftig för oss människor. Växter tar skada vid lägre halter än människor och marknära ozon orsakar stora kostnader genom minskade skördar i jord- och skogsbruket.

Tidigare har forskare uppskattat risken för ozonskador på växter utifrån koncentrationen av ozon i den omgivande luften. Men negativa effekter av ozon på växter beror mer på hur mycket ozon som tas upp av växten genom klyvöppningarna på växternas blad. Den studie som utförts av Jenny Klingberg är en av de första som uppskattar risken för ozonskador på växter i framtida klimat på det här sättet.

Risken för ozonskador störst i centrala Europa

Resultaten visar att risken för ozonskador på växter är störst i centrala Europa. Där är ozonkoncentrationen hög och klimatförhållandena främjar växternas upptag av ozon genom klyvöppningarna. Väder och klimat påverkar både halten av marknära ozon i luften och hur mycket klyvöppningarna är öppna.

Risken för ozonskador påverkas också av koldioxidhalten i luften. Det beror framför allt på antagandet att växternas klyvöppningar får mindre öppningar när koncentrationen av koldioxid ökar.

– Modellberäkningarna visar att högre koldioxidhalter i luften kan göra att risken för ozonskador på grödor och lövträd inte ökar. Men det är osäkert hur stor den effekten kommer att bli, speciellt för träd. Om det visar sig att koldioxideffekten på klyvöppningarna blir liten så har det framtida klimatet i norra och centrala Europa potential att kraftigt öka risken för ozonskador i slutet av detta århundrade, säger Jenny Klingberg.

Läs mer i Jenny Klingbergs avhandling The influence of climate on ozone risk for vegetation

Miljöforskare Jenny Klingberg

Jenny Klingberg

Miljöforskningsinformatör i Botaniska trädgården och har doktorerat vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Kontakt: jenny.klingberg@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-03-01 11:11