Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Göteborgs universitet

Studenter studerar växter i växthuset

Botaniska har ett nära samarbete och utbyte med Göteborgs universitet i allt från forskning, utbildning, populärvetenskap och andra aktiviteter för att förmedla de senaste forskningsresultaten till allmänheten.

Forskningssamarbeten

Exempel på större forskningsprojekt där Botaniska och Göteborgs universitet samarbetar är ”Rensa luften med växter – kan urban vegetation minska exponeringen för PAH?” där mätningar i Botaniskas Arboretum (trädsamling) ska ge svar på frågan om vilka trädarter som är bäst på att filtrera bort luftföroreningar och på så sätt förbättra luftkvaliteten. Exempel på andra forskningsprojekt som genomförts i samarbete med Botaniska är: ”Bortom Plant Blindness: Att se växternas betydelse för en hållbar värld” och ”Trädgårdsmästarens förökningsmetoder: dokumentation av hantverkskunskap”.

Forskare vid Göteborgs universitet kan få hjälp med fröbeställning och odling av växtmaterial av Botaniskas personal. Växtmaterialet kan sedan användas för till exempel DNA-analyser och öka kunskapen om hur olika arter kan beskrivas och särskiljas. Universitetets forskare har tillgång till Botaniskas växtdatabas och Botaniskas personal har tillgång till torkat växtmaterial som förvaras vid Herbarium GB för forskning och artbestämning.

Utbildning

Botaniskas växter och miljöer används i undervisningen på Göteborgs universitet i kurser som handlar om till exempel artkunskap, växtvärldens mångfald, stadsnära natur och växters anpassningar till olika klimat. Medarbetare på Botaniska deltar i undervisningen på olika nivåer, till exempel föreläser på kurser, tar emot studiebesök och handleder examensarbetare. Mari Källersjö, Botaniska trädgårdens prefekt, fungerar som examinator i ämnet systematik och biodiversitet. Studenter vid Göteborgs universitet som läser kurser i biologi och/eller trädgård får gratis inträde till Botaniskas växthus.

Spridning av forskningsresultat

Botaniska hjälper universitetets forskare att sprida information och forskningsresultat till allmänheten. Detta görs bland annat genom Botaniskas hemsida och möjlighet för forskare att ha föreläsningar och presentationer av sin forskning i Botaniska. Den 22 maj firar vi biologiska mångfaldens dag i Botaniska med aktiviteter i samarbete med Göteborgs universitet. Botaniska och Institutionen för biologi och miljövetenskap ordnar varje vår växttävlingen ”Vilken växt?” för femteklassare.

Fenologiska studier

Botaniska och Institutionen för biologi och miljövetenskap utgör tillsammans en professionell fenologisk station inom Svenska Fenologinätverket. Några utvalda växter i Botaniska följs under växtsäsongen, till exempel rapporteras lövsprickning, blomning och höstlöv till nätverket. Tillsammans med rapporter från andra frivilliga amatörer och professionella stationer ger det intressant data om hur naturen påverkas av klimatförändringar.

Samarbetsrådet och GGBC

Samarbetet med Göteborgs universitet är starkast med vår granne Institutionen för biologi och miljövetenskap men vi har även samarbetsprojekt med till exempel Institutionen för kulturvård och Institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Samarbetsrådet, med representanter från både Botaniska och Göteborgs universitet, verkar för att stärka och utveckla samarbetet. En viktig del av Botaniskas samarbete med Göteborgs universitet sker genom Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (Gothenburg Global Biodiversity Centre, GGBC).

Läs mer


Senast uppdaterad: 2020-04-20 10:42