Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Bevarandearbete

En ny avdelning med skandinaviska växter i Klippträdgården invigdes våren 2012. Här visas vilda, vackra och hotade Skandinaviska växter. Botaniska trädgårdens vetenskapliga intendent Mats Havström berättar om arbetet med att skapa avdelningen.

Den biologiska mångfalden är livsviktig för både ekosystemens och människans fortlevnad. I Sverige är 11 % av de inhemska kärlväxterna (blomväxter, barrträd och ormbunksväxter) akut eller starkt hotade av utrotning enligt Rödlistan 2010. Rödlistan tas fram av experter som utvärderar information från forskning, miljöövervakning och amatörbiologer. Informationen jämförs sedan med internationella, formaliserade kriterier.

Att odla hotade växter utanför den ursprungliga livsmiljön är ett sätt att bevara den biologiska mångfalden för framtida generationer.
− Den Skandinaviska avdelningen är en satsning för att uppmärksamma och synligöra den inhemska floran men också för att bevara hotade växter, säger Mats Havström. Vackra, intressanta och representativa växter har valts ut och flera av dem är utrotningshotade. Särskild tonvikt ligger på fjällväxter, lundväxter, havsstrandsväxter samt växter från Öland, Gotland och Västgötabergen.

Mats Havström har gjort flera insamlingsresor för att samla växtmaterial till den nya anläggningen. Utöver insamlingsresor sker fröutbyte kontinuerligt med andra botaniska trädgårdar.

Parallellt med insamlingsresorna har nya odlingsbäddar av sand och torv byggt upp Scandinavien-avdelningen, tidigare Flora Hellenica, i Klippträdgården. Den består av flera kalkstensmurar med exponering mot olika väderstreck. Varje växt kräver sin unika miljö.
− Att använda torv istället för jord har visat sig vara mycket lyckat för många fjällväxter, berättar Mats Havström.

Att få de insamlade fröerna att gro är ett hantverk som kräver kunskap och fingertoppskänsla. Först när fröerna blivit små plantor placeras de ut i Klippträdgården. Det är mycket att ta hänsyn till när det bestäms var i anläggningen de olika växterna ska placeras. Kunskap och erfarenhet kring botanik, hortikultur och estetik ska samsas.
− I slutändan handlar det också om magkänsla, konstaterar Mats Havström.

Forskningschef Mats Havström

Mats Havström

Enhetschef Samlingar och forskning

Kontakt: mats.havstrom@vgregion.se 


Senast uppdaterad: 2017-03-01 10:27