Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fröbanker och en insamlingsresa till Abisko

 • Kantljung med Torneträsk i bakgrunden
  Bild 1 av 4

  Kantljung (Cassiope tetragona) med Torneträsk i bakgrunden

 • Insamling av hönsbär
  Bild 2 av 4

  Insamling av hönsbär (Cornus suecica)

 • frörensning faskstarr
  Bild 3 av 4

  Rensning av flaskstarr (Carex rostrata)

 • Snip (Trichophorum alpinum) genom luppe
  Bild 4 av 4

  Snip (Trichophorum alpinum) genom lupp

Fröer! Dessa paket av varierande storlek och form som innehåller ett embryo med ”mat”. Att de också kan bevaras för framtiden, nedfrysta i fröbanker, gör dem än mer fascinerande.

Idag är 45% av världens alla beskrivna blomväxter hotade. Detta är en av de ledsamma siffror som presenteras i den senaste rapporten kring läget för den biologiska mångfalden – State of the World’s Plants and Fungi – som publicerades av forskare vid Kew Gardens i London i oktober. Bäst vore förstås om bevarande kunde göras direkt i det vilda (in situ), men som läget ser ut idag så räcker tiden inte till. Läget är alltför akut! För att skydda biologisk mångfald för framtiden behöver vi därför även arbeta med bevarande utanför organismernas naturliga miljö (ex situ). Botaniskas levande växtsamlingar är ett exempel på detta.

Ett annat exempel på ex situ-bevarande av växter är fröbanker. En av världens största fröbanker för vilda växter är Millenium Seed Bank i Wakehurst utanför London. Fröbanken hör till Kew Gardens och i underjordiska rum bevaras över 2,4 miljarder fröer från olika delar av världen. I början av september i år var jag i Abisko tillsammans med kollegor från just Millenium Seed Bank. Resan fokuserade på fröinsamling och var den andra delen av ett treårigt projekt kring bevarande av arktisk flora. Arktiska områden är nämligen några av de platser på jorden som påverkas snabbast av klimatförändringar.

Teamet samlade totalt in 50 frökollekter – ofta 10 000 frön av varje – av arter och provenienser som tidigare inte finns bevarade i fröbank. Majoriteten av fröerna har nu kommit fram till Millenium Seed Bank för fortsatt hantering, men en liten del av varje kollekt finns också på Botaniska. Syftet är att fortsätta utveckla en enkel fröbank i Göteborg med det större målet att se hur fröer från vilda inhemska växter kan bevaras på nationell eller nordisk nivå. I Sverige idag finns fröbanken NordGen i Alnarp med uppdraget att bevara grödor och vilda kulturarvssläktingar, men en fröbank för vilda växter saknas ännu.

Stina Weststrand, vetenskaplig intendent

 


Senast uppdaterad: 2023-12-20 16:05