Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fjärilsspelet

Påfågelöga

Fjärilsspelet är en lättsam, fartfylld och rolig lek som hjälper eleverna att fundera över artbevarande, biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Spelet passar från årskurs tre och uppåt.

Tidsåtgång för spelet ca 40 min inklusive introduktion och summering.

Syfte

Syftet är att eleverna ska sätta sig in i fjärilarnas värld och testa hur det är att vara en fjärilshona. De ska hitta tillräckligt med föda för att kunna flyga och leta efter korrekt värdväxt som de behöver för att lägga sina ägg på. Vad händer när det sker förändringar i den miljö de lever i? Man kan introducera olika sorters förändringar som t.ex. flera rovdjur i området, habitatförstörelse som ett vägbygge (barriär) m m. I spelet kommer vi endast att introducera pesticider (gifter).

Material

En hink, ett paket torkade ärtor, ca 15 st plastmuggar och filmburkar (eller små burkar) för samtliga elever. Filmburkar samlas fortfarande in hos de flesta fotobutiker. Gör flera små hål i botten på alla filmburkar. Filmburkarna använder eleverna för att samla nektar och det är meningen att dessa ska läcka. Detta för att illustrera att energi förbrukas när fjärilen flyger.

Utförande

 1. Det finns 11 stycken fjärilskort. Skriv ut och plasta in tillräckligt många för att alla elever ska kunna ta upp ett kort var.
 2. Skriv ut och plasta in värdväxterna. Här kan man skriva ut två eller tre kopior av de vanligaste växterna som till exempel brännässlor.
 3. En hink med vatten placeras vid startstationen. Om man vill kan man färga vattnet – då är det lättare att förstå att det är nektar (ej vatten). Bredvid hinken placeras en mugg med ägg (ärtor). Här finns även alla inplastade fjärilskort och de läckande filmburkarna.
 4. Korten på värdväxterna ska spridas ut på ett större område utomhus. Bredvid varje kort ska man ställa en plastmugg där äggen ska samlas.

Spelets gång

 1. Eleverna tar var sitt fjärilskort och får veta på vilken värdväxt de ska lägga sina ägg. De tar sedan upp ett ägg och fyller sina läckanden filmburkar med nektar (vatten).
 2. Så fort som möjligt ska de sedan ta sig till värdväxten.
 3. De måste hinna till värdväxten, droppa ägget i muggen och springa tillbaka till nektarkällan (starten) innan nektarn i de läckande filmburkarna har tagit slut - annars dör de.
 4. Sedan tar man en ny fjäril och fortsätter tills man har gjort alla arter eller tiden är ute.
 5. Under tiden kan läraren lägga ut miljöförändringar som t.ex. pesticider, vilket innebär att vissa fjärilar inte kan lägga sina ägg, eller att de måste leta upp andra värdväxter.

Några diskussionsfrågor efter spelet

 • Som vi vet är många fjärilsarter hotade. Vilken av fjärilsarterna i spelet är mest hotad? Varför tror ni att den är hotad?
 • Hur kan växtbekämpningsmedel påverka fjärilarna?
 • Kan man påverka fjärilarnas situation genom att välja ekologisk mjölk eller andra ekologiska produkter?
 • Kan ni komma på andra typer av förändringar i miljön som kan påverka fjärilspopulationer?
 • Om fjärilsarter försvinner kan det ha en effekt på växter? På vilket sätt? Varför?
 • Vilken typ av ekosystemtjänst kan man koppla till fjärilarna?

Liten ordlista

Biologisk mångfald - är i stora drag alla former av liv på jorden och deras livsmiljöer. Man brukar tala om tre sorters biologisk mångfald: mångfald av ekosystem mångfald av arter och mångfald av arvsanlag eller genetisk variation.

Dagfjärilar - är oftast färggranna och lägger ihop vingarna vertikalt över bakkroppen medan nattfjärilar brukar vila med vingarna platt liggande över kroppen. Indelning i dag- och nattfjärilar finns i många länder även om det finns några nattfjärilar som flyger på dagen, som till exempel bastardsvärmare.

Ekosystemtjänster - sker i naturen utan någon hjälp från människor och vi är beroende av dessa. Det kan vara allt från växternas syreproduktion och reglering av såväl lokalt som globalt klimat, liksom som pollinering av grödor och nedbrytning av vårt avfall. Det handlar kort och gott om alla de tjänster, produkter och värden som naturen tillhandahåller och utför åt oss helt gratis.

Habitat - är ett begrepp inom biologin som beskriver en miljö som är lämplig för en viss art att leva i.

En pesticid (bekämpningsmedel) - är en kemikalie som är avsedd för att döda eller förhindra tillväxt av djur som äter växter.

Sugsnabel - har de flesta fjärilar. Den kallas så eftersom munnen liknar ett långt sugrör.

Värdväxten - för en fjäril är en växt som larven är beroende av för mat och skydd.

Material att skriva ut till Fjärilsspelet

LONA

Senast uppdaterad: 2019-03-01 08:39