Evolution

ginkgo biloba

Här hittar du material kring evolution och genetik hos olika växter. Du kan bland annat gå en GPS-runda i trädgården från urtid till nutid, eller lära mer om hur djur och växt kan samarbeta.

Från urtid till nutid - en GPS-runda kring växternas evolution

Från livets tråd till livets träd

Symbios mellan växt och djur


Senast uppdaterad: 2019-03-13 15:32