Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Let's talk about plants

Find out more about the amazing world of plants and practice your English at the same time. Join us on an adventure through our greenhouses or out into our fantastic garden. Plants have adapted to survive in all sorts of environments from the driest desert to the wettest marsh. Explore and learn more about their incredible adaptations.

Lesson

 • Year round
 • 4 – Gym

Engelska

Centralt innehåll 

I årskurs 4–6

Lyssna och läsa – reception

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.

Biologi

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 4–6

Natur och samhälle

 • Djurs, växters och andra organismers liv.

Biologin och världsbilden

 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

I årskurs 7–9

Natur och samhälle

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 4–6

Livsmiljöer

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Geografi

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 7–9

Livsmiljöer

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Engelska 5, 100 poäng

 • Kurskod: ENGENG05
 • Kursen engelska 5 omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Reception

 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.

Senast uppdaterad: 2019-11-20 13:45