Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Azerbajdzjan 2017

 • Quercus macranthera
  Bild 1 av 6

  Quercus macranthera

 • alnus subcordata
  Bild 2 av 6

  Storbladig Al, Alnus subcordata

 • skog av quercus
  Bild 3 av 6

  Skog av Quercus castaneifolia

 • höstfärger
  Bild 4 av 6

  Parrotia persica i vackra höstfärger

 • Insamling av frön
  Bild 5 av 6

  Insamling av frön

 • De Kaspiska bergen
  Bild 6 av 6

  De Kaspiska bergen

Hösten 2017 medverkade Botaniska trädgårdens vetenskapliga intendent Henrik Sjöman i en gemensam insamlingsresa till Azerbajdzjan för att där samla spännande och odlingsvärda träd. Insamlingsexpeditionen genomfördes dels tillsammans med andra forskare och botaniker från Azerbajdzjan, dels med kollegor från USA (Chicago Botaniska Trg., Morton Arboretum, Longwood Garden och Morris Arboretum).

Azerbajdzjan

Genom sin unika position mellan det mäktiga Kaukasus i väst och nordväst och de kaspiska bergen i landets sydöstra del, erbjuder Azerbajdzjan en fantastisk mångfald av spännande och odlingsvärda växter.

Azerbajdzjan har ett mycket varierande klimat vilket påverkat landskapet tydligt. Här finns allt från ökenliknande landskap i landets centrala delar, till frodiga subtropiska förhållanden nära det kaspiska havet i landets sydöstra del. I det senare finner man en omfattande odling av bland annat te och citroner. I bergen återfinns förstås en stor variation i klimat och uttryck beroende på höjden över havet. Här finner man bl.a. storväxta bokskogar av den orientaliska boken (Fagus orientalis) i Kaukasus och spektakulära skogar av papegojbusken (Parrotia persica) i de kaspiska bergen.

Kaspiska bergen

Det kaspiska berget i Azerbajdzjan är bergskedjans allra västligaste del medan huvuddelen återfinns i norra Iran där kan man finna bergstoppar på över 5 500 meter över havet. I Azerbajdzjan är bergstopparna inte lika höga men tillräckliga för att finna träd och buskar som är odlingsvärda för svenska förhållanden.

En nyckelart bland träden i dessa berg är den redan nämnda papegojbusken (Parrotia persica) som inte alls är en buske utan kan utvecklas till storväxta träd på över 25 meter i höjd. I de sommarvarma delarna av bergen kan arten skapa nästen enhetliga skogar som om hösten färgar hela dalgångar i rosarött och purpur – alldeles fantastiskt. Papegojbusken börjar bli ett allt vanligare inslag även i offentliga miljöer i Sverige, och då främst i de södra delarna av landet. I odling är variationen av arten rätt begränsad och det skulle behövas ett större genetiskt material att välja från, vilket gör denna insamling väldigt värdefull.

Dendrofloran i Azerbajdzjan

Expeditionens syfte var huvudsakligen vedartat växtmaterial vilket känns självklart då regionen omfattar många vackra och odlingsvärda träd. En av de mest intressanta träden i de kaspiska skogarna är den kanstanjebladiga eken (Quercus castaneifolia) som med sina långsmala blanka blad ger trädet ett exklusivt uttryck på håll. Trädet utvecklas till stora stolta exemplar som kan bli uppemot 50 meter höga med en bred krona. I Sydsverige är arten sporadiskt förekommande i exklusiva trädsamlingar och blir då omkring 25 meter hög. I Azerbajdzjan och i Georgien används den kastanjebladiga eken som ett tåligt gatuträd då den har en hög tolerans för varma och torra växtförhållanden.

En annan mycket vacker ek från dessa skogar är den persiska eken (Quercus macranthera) som utvecklas till breda stolta träd som tidigt i öppna lägen får en bred uppsplittrad grenuppbyggnad som påminner stort om de svenska "sparbanksekarna". En fin kvalitet hos den persiska eken är de stora bladen. De uppträder vanligen i form av omvänt brett äggrunda, 10-20 cm långa och 8-14 cm breda blad med 8-10 mjuka äggrunda lober på vardera sidan. Ett ytterligare intressant träd som återfinns i Azerbajdzjan som vi i västra Europa börja uppskatta är humleboken (Ostrya carpinifolia). I västra Azerbajdzjan bildar den nästan enhetliga skogar som färgas vackert gyllengula om hösten. Humleboken har visat sig vara ett väldigt tåligt träd så målet är att finna ett genetiskt material som är extra odlingsvärd för svenska förhållanden.

Klimatsmarta träd

Vid studier och insamlingsexpeditioner av skogssystem som i Azerbajdzjan är syftet också att exempelvis studera växter i speciella växtmiljöer för att se hur de utvecklas och hanterar dessa unika förhållanden. I Azerbajdzjan var vi intresserade av att studera naturliga växtmiljöer som upplever periodvis riktigt blöta förhållanden efter regn, för att mellan de olika regntillfällen hantera riktigt varma och torra förhållanden.

I urbana miljöer där man inkluderar trädplanteringar i en hållbar dagvattenhantering vill man kunna leda ner vatten från skyfall i dessa planteringar för att på så sätt minska belastningen på stadens dagvattennät. Detta medför att användning av träd som kan hantera dessa extrema och mycket utmanande växtförhållanden från blöta till torra förhållanden är väldigt viktigt.

I Azerbajdzjan besökte vi därmed många floddalgångar som efter kraftiga regnoväder under vegetationsperioden översvämmas för att efter bara någon dag torka ut och bli riktigt torra till nästa regntillfälle. En av de arter som återfinns i dessa floddalgångar är den storbladiga alen (Alnus subcordata). Den är extrem tuff och tolerant för dessa extrema växtförhållanden – ett riktigt klimatsmart träd för urbana miljöer. Ska bli intressant att utvärdera dessa träd i trädgården då de bidra med viktiga kvaliteter för en hållbar stadsutveckling.

Växter från Azerbajdzjan i trädgården

Vi har redan idag en del spännande växter från de kaspiska bergen, och då främst örter och några enstaka vedartade växter såsom papegojbuske. Vi hoppas snart utplantera många av de spännande träden och buskarna från denna expedition i trädgården och i arboretet.


Senast uppdaterad: 2018-12-12 10:26