Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vi bygger nytt

Illustration över glasade växthusfasader i grön trädgård
3D rendering från arkitektkontoret Cobe på nya växthusen och besökscentrum i Botaniska.

De närmaste åren sker stora förändringar i Botaniska. Nya växthus med besökscentrum byggs på samma plats som de gamla. Detta påverkar ditt besök hos oss på olika sätt. Främst i entréområdet och början av trädgården.

Arbeten av detta slag kan tyvärr inte ske utan att det orsakar vissa störningar för besökare i trädgården. Byggtrafik till och från arbetsområdet förekommer och tillfälliga byggstaket är uppställda runt byggplatsen. Tar man sig förbi denna flaskhals väntar den vackra Perennträdgården, den rofyllda Bambulunden, Smithska dalen, Klippträdgården och Japandalen.

Varför bygger vi nytt?

De nya växthusen och ett besökscentrum byggs för att ge dig som besökare en ännu bättre upplevelse av trädgården, inte minst vintertid. Här kommer utställningar, butiken, café och toaletter att finnas.

De nya växthusen är också viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Här får växtsamlingarna bättre plats, och fler programaktiviteter för allmänhet och skola kan hållas inomhus.

Huvudvägen stängs av kl. 7.00-17.00 på vardagar

P g a transporter till och från byggarbetsplatsen kommer huvudvägen att stängas av vardagar dagtid kl. 07:00-17:00.

Välj gärna istället någon av de vägar upp i trädgården som går ovanför Spegeldammen.

En tillfällig ramp för gångtrafik har byggts längs med huvudvägen som kan användas de tider huvudvägen är avstängd.

Tillgänglighet

Tillgängligheten påverkas under byggperioden när huvudvägen ibland stängs av och du som besökare behöver använda en tillfällig ramp längs med huvudvägen. Den är inte tillgänglighetsanpassad fullt ut. Den går att använda till rullator, rullstol och permobil men det är svårt att mötas i bredd. Det finns även alternativa vägar ovanför Spegeldammen upp mot Bergshuset. Dessa vägar är grusade och har en lutning på drygt 15 % varför de kan vara svåra att använda om man är rullstolsburen. Om alla som kan använda alternativa vägar gör det, finns det mer plats på huvudvägen för den som måste använda den.

Flyttade växter

Eftersom den nya byggnaden är större än den gamla har vi fått flytta en del växter. Flera av växterna är evakuerade i tillfälliga lokaler i trädgården. Vi kan meddela att dessa väster mår bra och frodas! En ny lökträdgård och ett helt nytt växthus för alpiner, Bergshuset, invigdes våren 2024.

Invigning år 2029

Växthus med besökscentrum byggs i flera etapper under åren 2023-2028. Därefter flyttas växterna in i sina nya miljöer. Under år 2029 inviger vi de nya växthusen och besökscentrum. Välkommen!

Mer information om själva byggarbetet

Det är regionens fastighetsutveckling Västfastigheter som är ansvariga för bygget. Läs fler nyheter om själva byggarbetet här.

Läs mer om de nya växthusen


Senast uppdaterad: 2024-05-20 11:51