Inventera pollinatörer med klassen

fluga

Handledning – Inventering av pollinatörer

Ta reda på vilka pollinatörer ni har i er närhet. Skicka ut eleverna med inventeringskorten för att inventera. Välj antingen att inventera fjärilar efter sommarlovet när man kan träffa på många praktfjärilar som till exempel påfågelöga eller amiral. Alternativt kan du låta eleverna upptäcka
pollinatörernas mångfald genom att låta dem använda korten för att inventera pollinatörer.

Se till att eleverna dokumenterar:

  • (Innan de ge sig ut – skriv en hypotes*) Vilka pollinatörer tror de att de komma att hitta? Vilken sort kommer det finnas mest av? Varför? Är det en bra dag för att leta pollinatörer? Varför/varför inte?
  • Var i trädgården/skolgården mm de utförde sin studie
  • Vädret och temperaturen
  • Datum och tid på dagen
  • Hur länge de höll på med studien

Gör ett enkelt stapeldiagram för belysa hela klassens resultat.

Att diskutera

Stämde hypotesen? Varför tror eleverna att man hittade mest t.ex. fjärilar? Påverkar vädret/temperaturen pollinatörerna? Hur? Påverkar växtligheten pollinatörerna? Hur?

*En hypotes är det resultat man tror att man kommer få av en   undersökning, observation eller experiment.


Senast uppdaterad: 2019-03-27 10:49