Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Butiken är stängd 11 oktober. Tung trafik på huvudvägen pga byggarbeten vardagar 07 - 16, vägen vid gula huset svårframkomlig 27 sept 11-15.30. Välj vägen ovanför Spegeldammen mot Örtagården. Denna sträcka är tyvärr inte tillgänglighetsanpassad. Växthusen är stängda. Aktuell info ang. Covid19

Hur gör växterna?

Fokus på växterna och deras spännande livscykel. Vi undersöker olika blommor, dissekerar dem och klurar ut vad som är vad. Vi pratar om pollination och hur det går till. Vi följer en pollinatör och ser vad de föredrar. Är det färgen, en viss typ av blomma eller är de helt enkelt inte så kräsna?

Lektionsupplägg

  • maj till september
  • F-6
  • Kopplingar till Lgr 11

Biologi

I årskurs 4–6

Natur och samhälle

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Biologins metoder och arbetssätt

  • Enkla fältstudier och experiment.

Grundsärskolan 2011

Naturorienterande ämnena

Centralt innehåll

I årskurs 1–6

Mönster och strukturer i naturen

  • Livscykler hos några växter och djur.
  • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.

Metoder och arbetssätt

  • Fältstudier, experiment och sorteringar. Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.

Senast uppdaterad: 2019-11-20 13:24