Pinetet

Nedanför Örtagården och mittemot Perennträdgården ligger vårt pinetum, vilket är den vetenskapliga termen för barrträdssamling.

Här finns ett antal barrträd från olika delar av världen. Många av dem står kvar sedan trädgården anlades och är mer än 90 år gamla. Tyvärr har en del stormar under årens lopp farit illa fram bland träden och flera gamla bjässar har blåst omkull.

Bland märkligheterna här kan nämnas den kinesiska sekvojan (ett levande fossil), den ranka serbgranen och en ståtlig jättetuja, som planterades här redan 1914.

Naturens absolut största träd, mammutträdet (Sequoiadendron giganteum), finns också här. I sina hemtrakter i kaliforniska Sierra Nevada lär mammutträdet kunna bli 3.000 år gammalt och över 100 meter högt. Hos oss, där klimatet är betydligt kärvare, blir det aldrig varken så gammalt eller högt.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:23