Arboretet

Vårt arboretum (latin: trädsamling) ligger huvudsakligen inom naturreservatet Änggårdsbergen. Här kan du göra en jorden-runt-tur bland tusentals träd och buskar med känt vildursprung. Stora arealer har planterats med främmande arter.

1953 började man förverkliga idén att anlägga ett beståndsarboretum och nu (2018) finns här 6.000 träd av 300 olika arter fördelade på 500 bestånd som sammanlagt täcker 15 hektar. Det ursprungliga syftet var att pröva tillväxts- och härdighets-egenskaper hos både inhemska och exotiska träd av intresse för svenskt skogsbruk. Idag är vårt fokus främst trädens och buskarnas värde som trädgårds- och parkväxter.

Bestånden är uppdelade i tre områden som representerar Nordamerika, Europa och Asien.

Börja din upptäcksfärd utanför grinden vid Japandalen, högst upp i trädgården.


Senast uppdaterad: 2018-10-11 08:34