Arboretet

Arboretum betyder trädsamling och är en del av trädgården som huvudsakligen ligger inom naturreservatet Änggårdsbergen. Det är en jorden-runt-tur bland tusentals träd och buskar med känt vildursprung. Stora arealer har planterats med främmande träd och buskar.

1953 började man förverkliga idén att anlägga ett beståndsarboretum. Det ursprungliga syftet var att pröva tillväxts- och härdighetsegenskaper hos både inhemska och exotiska träd, som kan ha intresse för svenskt skogsbruk. Numera används arboretet dock främst för att utröna trädens och buskarnas värde som trädgårds- och parkväxter.

För närvarande innehåller planteringarna 6.000 individ (det heter faktiskt så, även i pluralis, när man talar om växter eller djur) fördelade på 500 bestånd som sammanlagt täcker 15 hektar. Cirka 300 arter finns representerade i arboretet och nya träd planteras alltjämt.

Bestånden är uppdelade i tre områden som representerar världsdelarna Nordamerika, Europa och Asien.
Stor behållning får man av en timmes promenad med utgångspunkt från "Asien", som begynner strax utanför grinden i Japandalen, högst upp i trädgården.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:23