Rhododendrondalen

Släktet Rhododendron trivs i Botaniska trädgården.

Det milda, fuktiga klimatet och en något sur jordmån är just vad växten vanligen vill ha. Här växer ungefär 100 olika rododendron (inklusive azalea), varav cirka 80 är rena arter, de flesta östasiatiska. I allmänhet är de rena arterna tidigblommande, medan förädlade kultursorter som regel blommar något senare. Egentligen är det bara under tre-fyra månader som det inte blommar alls i dalen. Som vackrast är här i april-maj.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:23