Gröna Rehab

Till Gröna Rehab i Göteborgs botaniska trädgård kommer personer med stressrelaterad ohälsa och lättare depression. Kombinationen av natur och trädgård och etablerade metoder inom sjukgymnastik, arbetsterapi och psykoterapi har hjälpt många till återhämtning.

Utöver rehabilitering arbetar Gröna Rehab förebyggande med stresshanteringskurser. Gröna Rehab fungerar också som modellverksamhet och erbjuder studiebesök varje fredag. Forskning om det grönas betydelse i rehabiliteringen är knuten till verksamheten.

Gröna Rehab drivs av Göteborgs botaniska trädgård på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Kontakt & Info

Kontakt

Eva-Lena Larsson
Verksamhetsledare Gröna Rehab
0707-380875
eva-lena.larsson@vgregion.se

Mer information

Gröna Rehabs hemsida

Gröna Rehabs Broschyr


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:24