Botaniska.se

Stanhopea tigrina #gbgbotaniska #memberofswedishgardens #åsaiväxthusen #orchids
bild-10150105208115093_10160865029010093
Botaniskas Alexandre Antonelli har varit med och tagit fram ny databas för kartläggning av jordens arter