Guidningar

Gruppguidningar

Göteborgs botaniska trädgård har inga egna anställda guider men kan rekommendera följande personer för gruppguidningar i trädgården. Pris och betalningssätt görs upp med varje guide.

Sölve Kajanus, Tel. 073- 310 13 26, solve.kajanus@gmail.com

Magnus Neuendorf (växthus), Tel. 070 441 47 32

Ewamarie Herklint, Tel. 031-414866, herklint@bredband2.com

Camilla Danielsson Tel. 070-985 50 33, camilla@cloudclub.com
Läs mer om Camilla

Nätverket WalkNet har guider som är vana att göra övergripande guidningar i trädgården, utan botaniska djupdykningar.
Margareta Björklund, Tel. 0702-281 703


Senast uppdaterad: 2018-11-15 15:58