Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regler för Änggårdsbergens naturreservat

Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet (7 kap. 30 § miljöbalken)

Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande:

 1. Framföra motordrivet fordon.
 2. Parkera motordrivet fordon, husvagn eller liknande.
 3. Elda på andra platser än i de eldstäder som är iordningställda och anvisade, se karta i bilaga 1d. Förbudet gäller inte medhavda grillar, gasol- och spritkök eller liknande.
 4. Tälta eller på annat sätt övernatta.
 5. Rida annat än på markerade ridstigar, se karta i bilaga 1d.
 6. Cykla på ridstigar, samt inom zon med cykling förbjudet kring Vitsippsdalen, arboretet och ljungheden. Inom den zonen är all cykling förbjudet, både i terräng och på stigar/gångvägar. På grusvägen från Eklanda, förbi Trindemossen och upp mot ljungheden är det dock tillåtet att både rida och cykla. Det är också tillåtet att cykla på gångvägen väster om Finnsmossen.
 7. Cykla under perioden 1 november-28/29 februari, annat än på markerade gångvägar , samt på av förvaltaren anlagda och anvisade cykelleder.
 8. Använda elcykel annat än på utmärkta gångvägar 
 9. Ha hund okopplad. Förbudet gäller inte brukshund i samband med skötsel av betesdjur, jakt eller eftersök av skadat vilt.
 10. Flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar.
 11. Gräva upp växter.
 12. Skada, rista i eller måla på berg, block eller sten. 13. Sätta upp tavla, affisch, skylt eller andra anordningar. 14. Uppföra hinder, hopp och liknande anordningar för till exempel terrängcykling och ridning.

Senast uppdaterad: 2022-06-29 18:19