Luft Land Vatten

Luft land vatten

En fotoutställning om miljöprojekt med fokus på våra vattendrag i Västsverige. Floras Rike t.om. 4 mars.

Våra vattendrag fyller viktiga funktioner i ekosystemet, med stor artrikedom som behöver bevaras för att skydda den biologiska mångfalden och behålla miljöernas naturliga produktionsförmåga. Men övergödning och försurning, främmande arter, erosion och exploatering är exempel på hot mot våra viktiga vattendrag och vi behöver alla jobba för att bevara våra floder och åar.

Utställningen vill lyfta fram och synliggöra våra västsvenska vattendrag. Skapa debatt och höja människors medvetande, eftersom rent vatten är det viktigaste vi har på jorden.

En utställning av Fredrik Blomqwist och Thomas Örn Karlsson.

Utställningen pågår t.om. 4 mars.


Senast uppdaterad: 2018-03-05 17:29