Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Humlesorter i utställningen

humleranka

I utställningen "Humle - en slingrande historia" visar vi 16 olika humlesorter. Informationen om dem är hämtade ur boken ”Humle i den svenska nationella genbanken” av Else-Marie K. Strese (2016). Humleklonerna i den Nationella genbanken utgör en genetisk resurs för framtiden och bevarar en del av vår kulturhistoria. Några av humleklonerna finns också tillgängliga i handeln under varumärket Grönt kulturarv ®.

Humle ’Viala’

Södermanland
Nummer i Nationella genbanken: SWE 1

Viala by ligger i närheten av Vingåker, en trakt där det genom historien har funnits många och stora humleodlingar. Enligt kartor över Viala by från år 1700 fanns här 800 humlestänger fördelade på två humlegårdar.

Sorten blommar i mitten av juli och mognar i början till mitten av augusti. Kottarna är stora och rektangulära och som färska doftar de förutom humle även kraftigt av vitlök.

Vid provbryggning gav kottarna ett gott öl med smak av äpple. Humlebeskan var något bitter och kantig.

Humle ’Gamla Källmon’

Södermanland
Nummer i Nationella genbanken: SWE 2

Gården Gamla Källmon finns inte kvar idag, men låg strax utanför Katrineholm. Dokument visar att det redan på 1700-talet fanns en humlegård med 150 störar på platsen. Som störst var humleodlingen under början av 1800-talet med så mycket som 900 störar. Humleplantan hittades invid stengrunden till den gamla gården.

Sorten blommar i månadsskiftet juni–juli och mognar i början av augusti. Kottarna är stora och ovala och som färska doftar de kraftigt av ”humlekryddighet”.

Vid provbryggning gav kottarna ett öl som bedömdes ha en god arom och smak. Det var örtigt/kryddigt och hade dessutom toner av grönt gräs.

 Humle ’Hulla Norrgård’

Södermanland
Grönt kulturarv®
Nummer i Nationella genbanken: SWE 4

Hulla Norrgård är del av Hulla by i Österåker, ett av de stora humleodlingsdistrikten i Södermanland. En karta från 1634 visar att byn än idag är sig lik och att det under 1600-talet fanns åtta humlegårdar på platsen. Den insamlade humleplantan växte bland stenarna vid en jordkällare.

Sorten blommar i slutet av juni till början av juli och mognar i början till mitten av augusti. Kottarna är medelstora och har en oval tillspetsad form. De färska kottarna har en tydlig humledoft.

Vid provbryggning gav kottarna ett mycket gott öl med citrusarom. Flera bedömare noterade även en arom av kryddnejlika. Smaken var örtig/kryddig med undertoner av trä. 

Humle ’Vike’

Gotland
Nummer i Nationella genbanken: SWE 11

Dagens Vike är en gotländsk strandgård från tidigt 1800-tal. En ursprunglig gård (Wijkers) omnämns i en revisionsbok från 1653 och har då en humlegård med 100 stänger. Under tidigt 1800-tal genomfördes laga skifte och vid denna tid flyttades förmodligen också humlegården. Mycket tyder på att humlen ’Vike’ är densamma som odlades redan under 1600-talet.

Sorten blommar under andra hälften av juli och mognar i månadsskiftet augusti–september. Kottarna är rektangulära och sitter på långa sidogrenar utmed nästan hela plantan.

Ingen provbryggning av öl har gjorts på denna sort, men torrhumling – där kottar tillsätts ett köpt folköl – gav ett mycket gott öl med arom och smak av grönt te.

Humle ’Svalöf E’

Skåne, 1940-tal
Grönt kulturarv®
Nummer i Nationella genbanken: SWE 22

Under mellankrigstiden pågick ett växtförädlingsprojekt kring humle i Sverige. Målet var att återigen i större skala få igång Sveriges humleproduktion. Mycket av förädlingsarbetet gjordes vid Sveriges utsädesförening i Svalöv.

Humlen ’Svalöf E’ växte i Svalövs utsädesförenings trädgård. Sorten blommar rikligt vid månadsskiftet juli–augusti. Kottarna är medelstora och runda och mognar under andra hälften av augusti.

Vid provbryggning gav kottarna ett bra öl med arom av tall, kåda och ceder. Smaken bedömdes som ”svamp/ost/läder”. De mogna kottarna har ett högt oljeinnehåll, något som är intressant för ölbryggning.

Humle ’Korsta’

Medelpad
Grönt kulturarv®
Nummer i Nationella genbanken: SWE 25

Korsta by ligger i Sköns socken nära Sundsvall. På samma plats som humlen samlades in finns en humlegård utmärkt på kartor från 1769.

Sorten blommar i månadsskiftet juni–juli och mognar i mitten av augusti. Kottarna är stora och rektangulära och som färska har de en tydlig humledoft. När denna sort har provodlats har den ibland utvecklat enstaka sidogrenar med hanblommor.

Vid provbryggning gav kottarna ett mycket gott öl som bedömdes ha en komplex arom och smak. Citrus, grape, röda bär, toner av grönt gräs var några av de karaktärsdrag som nämndes av bedömarna.

Grönt kulturarvssort: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/gront-kulturarv-sortiment/gront-kulturarv-sparrisvaxter/humle-korsta/

 

Humle ’Espetuna’

Småland
Nummer i Nationella genbanken: SWE 32

Gården Espetuna (idag Äspetuna) ligger i Blädinge socken i Småland. På en karta från 1637 finns det noterat ”skön humblegård befins” och humleplantan som samlades in kan härledas till denna humlegård.

Sorten blommar i mitten av juli och mognar under andra hälften av augusti. Kottarna är rektangulära och medelstora och som färska har de en måttlig doft av humle.

Ingen provbryggning av öl har gjorts på denna sort, men torrhumling – där kottar tillsätts ett köpt folköl – gav ett mycket gott öl med arom av grönt gräs och banan.

Humle ’Ståletorp’

Västergötland
Nummer i Nationella genbanken: SWE 34

År 1642 omnämns en humlegård med 600 störar på gården Ståletorp i Ugglums socken, Gudhems härad. Den insamlade humleplantan hittades växande över en stenmur. Kvarstående humleplantor växer ofta idag i just stenig mark dit de har tagit sin ”tillflykt”.

Sorten blommar i mitten av juli och mognar i slutet av augusti. Kottarna är mellanstora och runda och har som färska en svag humledoft. Plantorna får vanligtvis rikligt med kottar i toppen.

Vid provbryggning gav kottarna ett gott öl med en kryddig/örtig smak.

Humle ’Björkstad’

Västmanland
Nummer i Nationella genbanken: SWE 38

Denna humleklon samlades in i diket vid en åkerplätt i Björkstad i Västmanland. På kartor från 1690-talet är detta område utmärkt som humlegård.

Sorten blommar i början av juli och mognar i mitten av augusti. Kottarna är stora och ovala och har en hög halt av olja.

Vid provbryggning gav kottarna ett bra öl med arom av grönt gräs med toner av tall, kåda och ceder. Även en smak av grönt gräs noterades av bedömarna.

Humle ’Klockareberget’

Medelpad
Nummer i Nationella genbanken: SWE 42

På hyllor på bergssidan av Klockareberget i Njurunda socken i Medelpad växer än idag rikligt med humle. Humleodlingen finns beskriven redan från 1700-talet och dagens humleplantor är förmodligen ”ättlingar” till dessa. Bergets skyddande läge var nog en bidragande orsak till odlingens placering.

Sorten har stora rektangulära kottar på korta sidogrenar. Inga dokumenterade bedömningar har i övrigt gjorts av humleklonens egenskaper.

Humle ’Holtenäs’

Västergötland
Nummer i Nationella genbanken: SWE 43

Gården Holtenäs ligger i Marks härad, Öxnevalla socken i Västergötland. När humleplantan samlades in på Everts ägor 2004 levde fortfarande hans mor (född 1898) som mindes att humlen växte på platsen när hon var barn.

Sorten blommar i slutet av augusti och mognar i månadsskiftet september–oktober. Kottarna är ovala och medelstora och som färska har de en måttlig humledoft.

Ingen provbryggning av öl har gjorts på denna sort, men torrhumling – där kottar tillsätts ett köpt folköl – gav ett mycket gott öl med en arom av äpple och svarta vinbär.

Humle ’Skattegården’

Västergötland
Nummer i Nationella genbanken: SWE 45

Skattegården i Västergötland finns inte med på kartan över området från 1649, men däremot finns ett hemman som hette ”Wästangården skatte” med 600 humlestörar. Skattegården är förmodligen en förenkling av detta namn. Vid inventeringen hittades humle växande på ett område ungefär 25 kvadratmeter stort.

Sorten blommar under andra hälften av juli och mognar i månadsskiftet augusti–september. Kottarna är ovala och medelstora och som färska har de en kraftig humledoft.

Vid provbryggning gav kottarna ett mycket gott öl med en äppelarom och smak av trä.

Humle ’Skallered’

Västergötland
Nummer i Nationella genbanken: SWE 48

Skallered ligger i Hajoms socken, Marks härad i Västergötland. Enligt lantmätaruppgifter från 1649 fanns här 400 humlestörar. Denna humleklon hittades i resterna av en gammal stenmur.

Marks härad utgjorde under 1600-talet ett stort humleodlingsområde i Västergötland. Mycket av humlen såldes till Halland där humleodling var ovanlig. Den dokumenterade anledningen till Hallands begränsade humleodling är att det inte fanns virke till störar, men förmodligen var även blåsten från havet en viktig orsak till att det var svårt att odla humle.

Sorten blommar under andra hälften av juli och mognar i början av september. Kottarna är små och runda och som färska har de en måttlig humledoft. På denna humlesort finns det ingen dokumenterad provbryggning av öl.

Humle ’Botten’

Västergötland
Nummer i Nationella genbanken: SWE 49

Denna humleklon är funnen vid stenmuren av det förfallna huset på gården Botten i Västergötland, Skephults socken i Marks härad. Någon humleodling på gården finns inte omnämnd på lantmätarkartor från 1600-talets mitt, men Nils som bodde på gården när humleinventeringen gjordes mindes humlen från sin barndom omkring 1915–1920.

Sorten blommar i början av juli och mognar i mitten av augusti. Kottarna är stora och rektangulära och innehåller höga halter av alfasyror och oljor.

Vid provbryggning gav kottarna ett mycket gott öl med arom av vitlök/lök och tropiska frukter. Smaken beskrevs av bedömarna med ord som blommig, grape och citrus.

Humle ’Klev’

Uppland
Nummer i Nationella genbanken: SWE 51

Klev ligger i Alunda socken i Uppland. Denna humleklon hittades vid en stenmur i närheten av en väderkvarn som finns med på en karta över humlegårdar från 1642. I Klev fanns det då sammanlagt drygt 2000 humlestörar. Uppland, och särskilt Norduppland, har en lång dokumenterad historia av humle. I Upplandslagen från 1200-talets slut nämns humle som skatt bland annat i form av prästernas tionde.

Sorten blommar i slutet av juni och mognar i början av augusti. Kottarna är ovala och medelstora och som färska har de en tydlig doft av humle. På denna humlesort finns det ingen dokumenterad provbryggning av öl.

Humle från Töllsjö

Västergötland
Finns inte idag i Nationella genbanken

Detta är en lokal klon från Töllsjö i Västergötland. Historien kring den är inte helt känd men den sägs ha använts till ölproduktion. Humleklonen är insamlad av Johan Malmberg som driver ett mikrobryggeri i Töllsjö.

 


Senast uppdaterad: 2021-08-10 14:55