Framtidens träd i staden

Träd i urbana miljöer

22 oktober. Hur träd kan användas för att skapa bättre miljöer i städer.

Botaniskas intendent Henrik Sjöman och miljöforskningsinformatör Jenny Klingberg pratar om senaste forskningen om trädens betydelse i urbana miljöer.

Personalbyggnaden kl 17.30. Ingen avgift.


Senast uppdaterad: 2019-03-13 15:59