Disahuset

 • rost
  Bild 1 av 8
 • disa
  Bild 2 av 8
 • cephalotus
  Bild 3 av 8
 • venus flugfälla
  Bild 4 av 8
 • sarracenia
  Bild 5 av 8
 • sarracenia
  Bild 6 av 8
 • sileshår
  Bild 7 av 8
 • nepenthes
  Bild 8 av 8

Disahuset är den svalaste av de fyra avdelningarna där vår orkidésamling brer ut sig. Här är vintertemperaturen bara 10 °C.

I Disahuset trivs en av våra stoltheter, orkidén Disa uniflora. Artens utbredning är begränsad till ett litet område i sydvästra Kapprovinsen i Sydafrika, bland annat på Taffelberget vid Kapstaden.

I Disahuset finns även en större samling insektsfångande (även kallade köttätande) arter. Dessa fascinerande växter har förmåga att fånga mindre djur och insekter och tillgodogöra sig dessas kväveinnehåll. Det gör det möjligt för dem att växa i extremt näringsfattiga miljöer.


Senast uppdaterad: 2018-11-21 14:12