Örtagården

Örtagården

Här odlas både krydd- som medicinalväxter, många av dem med en fascinerande kulturhistoria. Örtagården ligger intill ett litet välbevarat lusthus från 1700-talet.

 

Anläggningen är uppbyggd med kalksten som grund och rabatterna har fått en friare komposition än vad som är brukligt hos örtagårdar i gemen. Stor vikt har lagts vid hur färg, form och höjd stämmer överens för att skapa en spännande attraktion med rika syn- och doftintryck.

 

Örtagården, som invigdes i augusti 2000 innehåller såväl gamla kryddklassiker som traditionstyngda medicinalväxter. Ändå finns här mycket som kanske inte ingår i det allmänna medvetandet.

 

Vinruta, till exempel, som en gång ansågs oundgänglig – hur ser den ut? Och varför står här en pampig flikrabarber? Svar: dess rot var för ca 150 år sedan kardinalmedlet mot förstoppning. Och till vad har hampflockel använts? Svar står delvis att finna på växtetiketterna i Örtagården, där respektive växts vanligaste användningsområden anges.

Läs om växterna i Örtagården i boken "Örtagården" av Ingemar Johansson. Den finns att köpa i Butiken eller direkt från Botaniskas förlag.

 

Örtagården

 

Örtagården

 

Örtagården

uiqt|wB&iovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m