Landeriträdgården

Landeriträdgården

Landeriträdgårdar är något alldeles speciellt för Göteborg. Lite förenklat kan man kalla dem för stadsherrgårdar, som ägdes av staden och arrenderades ut till "förtjänta borgare". De var på den tiden, 1800-talet, vanligen belägna en bit utanför stan. I strikt mening är Stora Änggården inte ett landeri, men vi tillåter oss en historisk oegentlighet. Om just det husets historia kan du läsa på vår sida om Byggnader i trädgården.

Lagom till trädgårdens 80-årsjubileum 2003 stod den nyrestaurerade landeriträdgården klar.  där vi har försökt återskapa en formell herrgårdsträdgård. Formspråket är klassiskt och kan i sina grundelement härledas tusentals år tillbaka till de äldsta kända trädgårdarna i Persien - de som kallades pairi-daeza, varav vårt ord "paradis" kommer.

Rabatterna är planterade med äldre kultursorter av perenner och narcisslökar som är värda att bevara ur ett kulturhistoriskt odlingsperspektiv.


Inom ramen för Programmet för Odlad Mångfald (POM) arbetar vi tillsammans med andra botaniska trädgårdar, Sveriges lantbruksuniversitet, Nordiska genbanken m.fl. för att rädda och bevara det gröna kulturarv som våra gamla prydnadsväxter utgör.


Du kan göra en insats

Känner du till var det finns gamla rabattperenner eller har du själv några i din trädgård? Det kan vara exempelvis aster, hosta, höstflox, pion, riddarsporre eller solbrud. De bör ha planterats/odlats före år 1940. Skicka i så fall en epost till Botaniska

uiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&iovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m