Landeriträdgården

Landeriträdgården

Landeriträdgårdar är något alldeles speciellt för Göteborg. Lite förenklat kan man kalla dem för stadsherrgårdar, som ägdes av staden och arrenderades ut till "förtjänta borgare". De var på den tiden, 1800-talet, vanligen belägna en bit utanför stan. I strikt mening är Stora Änggården inte ett landeri, men vi tillåter oss en historisk oegentlighet. Om just det husets historia kan du läsa på vår sida om Byggnader i trädgården.

Lagom till trädgårdens 80-årsjubileum den 30 augusti 2003 stod den nyrestaurerade landeriträdgården klar. Här har vi försökt återskapa en formell herrgårdsträdgård. Formspråket är klassiskt och kan i sina grundelement härledas tusentals år tillbaka till de äldsta kända trädgårdarna i Persien - de som kallades pairi-daeza, varav vårt ord "paradis" kommer.

abatterna kommer successivt att planteras med äldre kultursorter av perenner som är värda att bevara. Rabatterna är planterade med äldre kultursorter av perenner som är värda att bevaraInom ramen för Programmet för Odlad Mångfald (POM) arbetar vi tillsammans med andra botaniska trädgårdar, Sveriges lantbruksuniversitet, Nordiska genbanken m.fl. för att rädda och bevara det gröna kulturarv som våra gamla prydnadsväxter utgör.


Du kan göra en insats

Känner du till var det finns gamla rabattperenner eller har du själv några i din trädgård? Det kan vara exempelvis aster, hosta, höstflox, pion, riddarsporre eller solbrud. De bör ha planterats/odlats före år 1940. Skicka i så fall ett epost till Botaniska

uiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&iovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m