Caltha palustris. Foto: Johan Nilson

Caltha palustris var. bartheii.

 

Lysichiton americanum. Foto: Johan Nilson

Lysichiton americanum.

 

Codonopsis vinciflora. Foto: Johan Nilson

Codonopsis vinciflora.

uiqt|wB&rmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m