Byggnader i trädgården

Nya lusthuset

Den nuvarande kontorsbyggnaden ritades av Arvid Bjerke och stod färdig 1926. Den byggdes till tio år senare med en flygel för herbariet.


De första växthusen stod klara till invigningen 1923 och kom att tjäna ända till 1981, när hela växthuskomplexet genomgick en omfattande om- och tillbyggnad.  

Båtsmanshuset, även kallat Blå huset, låg ursprungligen nedanför Stigbergstorget, ungefär där Amerikaskjulet nu ligger. Det var ett båtmanstorp i timmer uppfört 1794. Det revs 1917 och återuppfördes i Botaniska två år senare. Byggnaden ligger intill Bambulunden och används som personalbostad för tre anställda och deras familjer.

Det lilla lusthuset i Örtagården är från senare delen av 1700-talet och ritades en gång av stadsarkitekten Bernhard Carlberg till hans bostad på landeriet Kärralund. Det flyttades sedan till en trädgård som förband Röhsska museet med dåvarande Slöjdföreningens skola. När de bägge institutionerna byggdes ihop 1959 fick lusthuset sin nuvarande placering. 
 
Stora Änggården, som ligger centralt i trädgården, strax ovanför växthusen, används som personalbostad för tre av våra anställda och deras familjer. Huset byggdes 1812. När trädgården började anläggas var det i behov av renovering, och denna genomfördes 1919. Byggnaden återgavs då sitt ursprungliga yttre utseende. Arkitekt var Sigfrid Ericson, Masthuggskyrkans skapare. Läs om apotekare Grén

Sedan sommaren 2006 står ett nytt lusthus i glas färdigt på stora gräsmattan mitt i parken (se bild ovan). Huset är tänkt att användas som rast- och fikaplats kyliga vår- och höstdagar eller som regnskydd vid en plötslig skur. Välkomna!

uiqt|wB&iovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m