Arboretet

Bergskörsbär i arboretet

Arboretum betyder trädsamling och är en del av trädgården som huvudsakligen ligger inom naturreservatet Änggårdsbergen. Det är en jorden-runt-tur bland tusentals träd och buskar med känt vildursprung. Stora arealer har planterats med främmande träd och buskar.


1953 började man förverkliga idén att anlägga ett beståndsarboretum. Det ursprungliga syftet var att pröva tillväxts- och härdighetsegenskaper hos både inhemska och exotiska träd, som kan ha intresse för svenskt skogsbruk. Numera används arboretet främst för att undersöka trädens och buskarnas värde som trädgårds- och parkväxter.
 
För närvarande innehåller planteringarna 6.000 individ fördelade på 500 bestånd som sammanlagt täcker 15 hektar. Cirka 300 arter finns representerade i arboretet och nya träd planteras kontinuerligt.

 

Bestånden är uppdelade i tre områden som representerar världsdelarna Nordamerika, Europa och Asien.
Stor behållning får man av en timmes promenad med utgångspunkt från "Asien", som börjar strax utanför grinden i Japandalen, högst upp i trädgården. 

 

2017 börjar vi arbetet med att restaurera vattenvägen i den nordamerikanska delen. Som en del av arbete kommer vi att begränsa de invasiva skunkkallornas spridning i området. I samband med restaureringen är det nödvändigt att fälla en del sly som blivit träd, men när restaureringen är färdig ska nytt växtmaterial från Nordamerika planteras ut. Målet är att här få uppleva de nordöstamerikanska skogsmiljöerna med sin unika kombination av arter och fina säsongskvaliteter. Första utplantering planeras hösten 2019, och arbetet beräknas vara klart 2020.

 


Boken om Arboretet, Landskapsarboretet i Göteborgs botaniska trädgård av Björn Aldén, kom ut hösten 2006 och kan köpas från vårt förlag och i butiken.

uiqt|wB&iovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{miovm|i5ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{mjw|ivq{si5|ziloizlmvH%vozmoqwv5{m